SaraPolanskaseznam.cz
nikdo nic nepíše
:

» Článek

Odsouzenci - 15. kapitola

05.02.2012 15:38 - SaraPolanska - Odsouzenci - komentáře (35)

15. kapitola - Ze sobeckých důvodů


 

Věnuji Vendi, Claire, Crazymu a elu. Té poslední patří i dík za náročnou betaci této kapitoly, u které jsem se asi nezapotila jen já. :-D Ano, dámy a pánové, blíží se konec. Už jen dvě kapitoly... fňuk. :-D

 

Mlčela, ale přes to se mu upřeně dívala přímo do očí.

Mávnul hůlkou, aby zrušil kouzlo, které ho do teď halilo před očima ostatních lidí.

„Dobré odpoledne, slečno Grangerová,“ oslovil ji první s mírným úšklebkem, aniž by tušil, co tím vyvolá.

„Kde jste byl?“

„Prosím?“

„Říkám - kde jste sakra byl? Máte vůbec ponětí, jak dlouho jsem vás hledala?“ neudržela své emoce na uzdě rozčílená Hermiona a z jeho výrazu náhle pochopila. Jeho oči prozrazovaly provinění.

Nevěřícně zalapala po dechu.

„Vy to víte, že ano. Jistěže to víte. Pravděpodobně jsem se celý ten rok honila za přeludem, protože jste byl stále někde poblíž a skvěle se bavil. Jak jste jen mohl-“ hlas se jí zlomil a ona se rozplakala. Sama nevěděla, jestli zoufalstvím nad tím, že se celou tu dobu snažila naprosto zbytečně, nebo nad tím, že ho konečně našla.

„Slečno Grangerová… Hermiono, věřte mi, že za mým jednáním nebyla ani trocha snahy vás zesměšnit nebo sám sebe pobavit. Chtěl jsem se zcela oprostit od minulosti a soudě dle vašeho marného pátrání se mi to povedlo. Jednu věc jsem ale nedokázal udělat – nedokázal jsem na vás přestat dávat pozor. Dlouhou dobu jsem měl před očima obraz bledé dívky, která leží ve vlastní krvi na zemi Azkabanského vězení. Dívku, která statečně odolávala, ale taky umírala. Zároveň jsem věděl, jak bolestné pro vás musí být vzpomínky na tu dobu a tak jsem udělal to nejlepší, co jsem pro vás udělat mohl - zmizel jsem, abych vám nepřipomínal bolest a strach z toho, co se stalo-“

„Udělal jste to nejlepší, co jste mohl? Ty sobče! Udělal jsi to nejlepší pro sebe bez ohledu na mě! Sám jsi za mnou přestat chodit nedokázal, ale mě jsi to tak krutým způsobem znemožnil bez toho, aby ses zeptal, co vlastně chci!“ vyčetla mu s napřaženým ukazováčkem směrem k jeho hrudi.

„Sám jsem nevěděl, jak se k prožitému postavit. Doufal jsem, že snáze zapomenete když-“ „Když zmizíte bez jediného slova? Když mě budete rok tahat za nos, i když určitě velice dobře víte, že neuplynul den, kdy bych nezkoušela najít někoho, kdo by mě mohl dovést na stopu vedoucí k vám? A dneska jste mi prokázal milost proč? Čím jsem si zasloužila konečně znát pravdu?“ skočila mu do řeči Hermiona.

Přemýšlel, zda by bylo moudré říkat, že dnešní prozrazení byl v podstatě omyl, a že neplánoval, že ho spatří. Dokázal si představit, co by mu udělala.

„Měl jsem strach, že ti ublížím. Je to snad sobecké?“ zašeptal nakonec rezignovaně a zavřel oči.

Nevěřícně na něj zírala, až si uvědomila, že skoro zapomíná dýchat.

„Ze strachu, že mi ublížíš, jsi mi nakonec skutečně ublížil, ale nedokážu tě za to nenávidět,“ zašeptala zlomeně.

„Pak tedy sbohem, slečno Grangerová,“ rozloučil se a chystal se odejít, protože si její slova vyložil po svém. Sám neměl nejmenší zájem na prodlužování této agónie.

„Cože?“.

Otočil se a podával jí drobný předmět. Natáhla ruku, aby si nabízenou věc převzala a nechápavě se mu zadívala do očí.

„Co to je?“

„Vidíte. Když jsem byl váš profesor, byl jsem hrdý na vaše vědomosti a to, že i z nicotné informace dokážete vykřesat, co nejvíc to jde. Teď byste měla jít domů a všechno si v klidu promyslet. Pokud nějakým zázrakem nedojdete k závěru, že si zasloužím zatracení, pak věřím, že vám tahle-“ ukázal na bílou lahvičku s barevným potiskem, „ukáže, kde mě hledat,“ usmál se a  s pocitem, že pro tuto chvíli má nad zaraženou dívkou navrch, od ní poodešel, aby se dostal dál od cesty, kde by ho mohl někdo vidět.

„A ještě jedna věc,“ promluvil zády k ní, „řekněte laskavě Potterovi, aby zrušil celostátní pátrání, které po vaší dnešní schůzce nejspíš vyhlásí,“ ušklíbl se a hned na to se přemístil.

Stále ještě neschopna slova se podívala do dlaně, ve které držela onen předmět.

„Stoplex – pomáhá při léčbě rýmy a nachlazení?“ přečetla nahlas a zamračeně otáčela lahvičku v ruce, dokud přímo před očima neměla zadní etiketu s drobným písmem.

Jakmile rychle přelétla důležité upozornění, usmála se.

„Vyrábí firma Prince, De´Vere Gardens 33, Londýn.“

 

Vystoupila z autobusu číslo 178 a podle malého plánku, který držela v ruce, se zorientovala na dlouhé ulici lemovanou stejnými jednopatrovými domky bílé barvy.

Dle čísla domu, u kterého vystoupila, se zorientovala a vydala se na druhou stranu ulice, nechávajíc tak červenou zastávku za sebou. Foukal teplý vítr a nastávající večer pomalu přinášel na obzor tmavě modré barvy.

Pomalu procházela okolo jednotlivých domků a sledovala rozsvícená okna, ve kterých se sem tam mihl obrys obyvatelů domu.

„23, 25, 27…“ odpočítávala čísla, jak rychle kráčela ulicí. Nechtěla být venku příliš dlouho po setmění, neboť Londýn nebýval bezpečným místem pro mladé ženy. A ačkoliv jasně cítila svou hůlku připravenou v rukávu pro rychlou akci, nechtěla se stresovat ještě víc, než momentálně musí.

Tahle čtvrť, dál od centra, byla očividně obydlená většinou přistěhovalci ze vzdálených zemí a to Hermioně příliš klidu nepřidalo.

Když už přicházející noc polykala poslední zbytky denního světla, zastavila se na cestě před domem číslo 33. Vypadal udržovaně, malý plac před domem sloužící jako případné parkovací místo pro jedno až dvě auta byl uklizen stejně jako velký černý kontejner na odpadky patřící k domu, což poznala hlavně kvůli stejnému očíslování. Na sloupku sousedícím s ulicí, jenž měl označovat,  kde je ještě veřejná ulice a kde už začíná majetek jednotlivých osob, si přečetla pouze nic neříkající číslo a název ulice.

Rozhlédla se kolem, jako by se bála vykročit směrem ke dveřím a zaklepat. Byly to tři dny, co se po téměř roce setkala se Severusem Snapem v parku a za tu dobu si dokázala uspořádat myšlenky, ale i představy o tom, co by pro sebe do budoucna chtěla.

Došla k závěru, že prostě přijde sem a nechá tomu volný průběh, ať už bude jakýkoliv, a bude spoléhat na to, že je- li ten muž jejím osudem, pozná to právě dnes.

„Dobrej večír, slečínko, hledáte někoho?“ ozvalo se po jejím boku a ačkoliv samotná slova by neměla budit obavy, Hermioně se okamžitě po zádech rozeběhla husí kůže. Nevěděla, zda to je kvůli tomu, jaký tón hlasu neznámý muž použil, anebo kvůli alkoholovému oparu, jenž mu táhl z úst.

„Ne, děkuji, nepotřebuji pomoct,“ snažila se rezolutně odmítnout, aby ukázala, že se nebojí. Klepající ruce raději složila i s plánkem do kapes černé lehčí mikiny.

Muž kolem čtyřicítky exotického vzezření ji hladovým pohledem sjel od nohou až k již panikou naplněnému obličeji a o krok k ní přistoupil.

„Nechoďte blíž,“ varovala ho se zbytkem vytrácejícího se klidu.

„Mě se nemusíš bát, já mám rád ženy a přísahám, že bych ti ani vlásek na hlavě nezkřivil, kdybys příliš neodporovala…“ zapitvořil se úlisně a pokusil se Hermionu pohladit rukou po vlasech - rychle ucukla a vytáhla z rukávu hůlku, kterou rychle schovala za záda.

Ještě jeden krok vzad a měla co dělat, aby neupadla. Právě totiž stoupla na kraj chodníku a tento kraj jí právě dosti výrazně podryl rovnováhu. Hůlku leknutím upustila, ale k zemi se za ní neodporoučela. Právě v okamžiku, kdy se úlisný cizinec odhodlal ke dvěma krokům směrem k ní a kdy se u ní v hlavě začaly tvořit teorie o tom, že by se jako ve správném filmu hodil zachránce v podobě naštvaného Severuse Snapea, se od domu ozval právě ten, po kom Hermiona toužila ze všech nejvíc.

„Vypadni od ní.“ Jeho tón byl varovný a velice jasně z něho čpěla výhružka pro muže, který se zvednutými dlaněmi raději odcouval od již pokročilé tmy.

Severus ho ještě chvilku vyprovázel ostrým pohledem, pak vyhodil pytel na odpadky do připraveného kontejneru a věnoval svou pozornost Hermioně. Její přítomnost ho zdá se vůbec nepřekvapila a on jen beze slova pokynul stále ještě zrychleně oddechující ženě, aby ho následovala.

Jen co vstoupila do nevelké chodby, kde kromě schodiště do prvního patra a několika dveří nebylo zhola nic, vypravila ze sebe to první, co jí přišlo na jazyk.

„Tak jsem tady.“

Severus se na ni otočil s povytaženým obočím, sjel ji pohledem podobně, jako chlápek venku a pak rádoby nejistě zavrtěl hlavou.

„Věřte nebo ne, ale všiml jsem si toho a k vašemu štěstí právě včas, jinak byste místo výletu měla pořádný malér,“ usadil ji kousavě a doufal, že ona si příliš nevšimne, že měl o ni strach. Zahlédl ji úplně náhodou, když procházel kolem okna, aby zatáhl závěsy a mohl rozsvítit. Kdyby to býval neudělal, mohla být teď v dost nepříjemné situaci a vzhledem k tomu, že se chystal odejít na druhou stranu domu do místnosti, která momentálně sloužila jako sklad, nemusel by slyšet ani její případný výkřik.

„Hůlka!“ vykřikla polekaně a otevřela bílé dveře, k nimž se tiskla.

„Holka jedna pitomá,“ zaslechla za sebou naštvané mumlání svého bývalého profesora a dvojitého zachránce v jednom, ale nezdržovala se odpovědí, neboť netoužila venku zůstávat déle než pět vteřin. Když opět zacházela do domu, stihla si všimnou zlaté cedulky vedle zvonku u dveří - Prince D. Zahloubaná za sebou zavřela dveře a zvedla oči tam, kde před tím stál pán domu.

„Ehm, pane profesore?“ zavolala do útrob domu, když s překvapením zjistila, že už před ní nestojí.

Žádná odpověď.

Opatrně se vydala chodbou, která vedle podél schodiště do pootevřených dveří naproti vchodu do domu.

„Pane?“ zavolala znovu o něco hlasitěji a pak ještě nevědomky zašeptala Snape, jako by se bála, aby se ve dveřích snad neobjevil někdo jiný, koho vlastně nevolala.

Natáhla pravou ruku, aby tiše otevřela dveře a pak do nich překvapeně vešla, aby se pořádně podívala na to, co právě vidí.

 

Vysvětlivky k textu: Název ulice vychází ze skutečnosti. De´Vere Garden´s čtvrti, kde jsme bydlely při naší letní návštěvě Londýna. :-)

 

Obrázek tentokrát fakt dělaný na koleni, rychle a ještě dost hnusně. Základ trochu vypůjčený tuším z montáže od Arival, já jsem to našla na netu bez popisu. Pozadí je moje. Jedná se tam o jednu část z této povídky. :-)

Přidej komentář:

Autor:
Komentář:
Odřádkování se zachovává, HTML není povolené
Opiš kód:   Kód je nečitelný, ukaž jiný

Komentáře:

17.02.2012 17:37 denice

Nějak jsem přešla tuto jkapitolu, proto mi další nenavazovala, bylo mi to divné. Tak až teď, díky, kapitola je bezvadná a lepší o to, že už vím, co bude dál. A velký dík za ty čitelnější kódy, dost jsem s těmi předešlými zápasila.

13.02.2012 15:58 El

joj pardon za ty chyby :-D

13.02.2012 15:54 El

Tak jo píšěi sem ouplně první komentík.. všechny ttvé povídky jsem četla se zatajeným dechem :-)ale k této povídce.. povedlo se ti vystihnoout pocity, které měli v tom azkabanu.. Severuse jak přemítá jestli studentům došlo proč se knim choval tak přísně a ty jeho smíšené pocitykolem toho všeho co se aam událo .. Hermionu ktterá ho pak hledá a nepřestává i když to vypadá beznadějně ... No prostě je to nádherná povídka :-) a ehm kdy bude další kapitolka?? :-) plosím co nejdřííííííívvvvvv .. moc plosím

08.02.2012 18:41 Claire

No nikdo, Vendi, to je právě ono, panenky v koutě už nejsou in, tak je ani nikdo nehledá :-))

08.02.2012 18:09 Vendi

Chavelierka - sice je mi k ničemu, ale docela potěší :D:D A kdo si pro ní do toho kouta přijde? Patrick to nebude, takže tam vyšleme Severuse? Už ho úplně vidím, jak trsá v rytmu Hříšného tance :D:D:D

08.02.2012 17:08 Chavelierka

Vendi, moc děkuju. Asi se stanu profesionální pisačkou komentů, když mají úspěch (minimálně u tebe :D)
Já raději už nic od Sary v práci nečtu. Kolegové si už tak myslí, že jsem blázen, ještě aby z toho záchvatu smíchu (parodie má sara luxusní) mohli poznat, že jsem jím doopravdy :D
No právě Hermiona není Baby, tudíž šup s ní do kouta. Buch bác :D A máme tu vítěze, dostáváš pochvalu, která ti je zcela k ničemu :D Gratulujeme, Vendi

08.02.2012 09:55 Vendi

Chavelierka - tvé komentáře nemají chybičku. Zase tu mezi kolegy vypadám jako magor, když se zdánlivě bezdůvodně řechtám :D

Hermiona není Baby a nesedí v koutě, ale to s tím melounem je luxusní narážka :D

07.02.2012 22:44 elulinek

panenství? ty teda jedeš, počkej si na společnou noc - co bych pro tebe neudělala... :-D :-D

06.02.2012 21:28 zetemaka

Vážně nevím, jak to děláš, ale tvoje povídky se čtou tak božínsky (promiň to slovo, ale dneska jsem se tomu výplodu smála snad hodinu)....Prostě máš dar od Boha, Merlina, Budhy či čeho... Neuvěřitelně moc se těším na dalšíííííí.....Muhehe

06.02.2012 21:20 Chavelierka

Ze sobeckých důvodů si to přečtu :D
Já si celou dobu myslela, že na konci minulé kapitoly odešla :D
A ti ostatní se museli řádně vyděsit, když se tam s čista jasna vyloupl :D
„Kde jste byl?“ Já ti to řeknu a ty tam budeš chtít taky :D
Jeho oči prozrazovaly provinění. Jo jo špehování je závažné provinění :D
Už mu dávno měla viset kolem krku :D
Krásně přešla na tykání, uřkne jí za to? :D
A že ho za ten rok má delší než Pinocio :D
Rok s rokem se sešel a už mě nebavíte, tak vám to jdu říct :D
Dokázal si představit, co by mu udělala. Naplácala na holou :D:D:D Já bych byla docela zvědavá, co by mu udělala :D
A to si uvědomila před tím nebo potom co z nedostatku kyslíku omdlela? :D
„Ze strachu, že mi ublížíš, jsi mi nakonec skutečně ublížil…“ tohle je nejděsivější pravda na světě. Když ublížíš tím, jak nechceš ublížit.
Chlapi a jejich myšlení, zase si vše vykládají, jak chtějí a ne jak to myslí žena.
Jasně a ježka v kleci jí dát nechce?
Asi hrozně huhňala, že jí dal léky :D:D
Vystoupila z autobusu číslo 178 a podle malého plánku, zjistila, že se motá v kruzích okolo svého domu :D
„23, 25, 27…“ odpočítávala čísla, jak rychle kráčela ulicí. Aby zjistila, že u 30 končí :D
To je taky nápad jet tam večer
Jo a takového devianta mudlu, tou hůlkou ušťouchá k smrti :D
Hele ty diskriminante, co máš proti přistěhovalcům? He? :D
Já četla malý palác před domem :D
Jé já četla čistý kontejner a první mě napadlo, že tam teda vlastně nikdo nebydlí a je na blbý adrese a pak jak to zjistila, že je ten konťák čistý? :D:D:D
Rozhlédla se kolem, jako by se bála vykročit směrem ke dveřím a zaklepat. Tak raději vleze oknem :D:D
Tři? No to jí to trvalo
Tři dny mudrcuje, aby se rozhodla až tam budu nějak to dopadne? Geniální myšlenka :D
To jí asi nezdraví Severus :D:D:D
Ta hůlka jí vážně pomohla :D
Co uvažuje o filmu, když má myslet na ff autorky :D Ještě jedna taková chyba a příště jí tam Severuse nehodíme :D
„Tak jsem tady.“ To je jak přinesla jsem meloun :D:D:D Kdo uhodne film, má u mě pochvalu :D
To mi víme, že máš Severusi postřeh ;)
„Hůlka!“ To je dost, já si říkala, jestli si nezapomněla, že se jí to dřevo válí u nohou (nemyslím Rona :D)
Už si zas hraje na schovku?
Já si myslím, že leží na posteli v ložnici, jdem se podívat? :D
Co vidí? Co co co? Severuse na gauči v negližé? :D

Wau, to je supr obrázek, náhodou se mi dost líbí. Ten ciiii ten je boží nahodou. Hermiona tam má správnej výraz :D
Jo tak to byla síla, ta Hermiona je trubka, takhle dlouho ho nechat čekat :D Už se těším co tam viděla a vůbec to neodhaduju na konec povídky, když se ti to teprve začíná rozjíždět :D Pochvala velká, líbilo moc. ;)

06.02.2012 19:24 Lucinka

super kapitola

06.02.2012 18:03 Markis

jupííí další užasná povídka, ale tahle se mi vážně moc libila.. Obrazek samozřejmě taky nádherný

06.02.2012 18:02 Wendy

jupííí další užasná povídka, ale tahle se mi vážně moc libila.. Obrazek samozřejmě taky nádherný

06.02.2012 18:02 Wendy

jupííí další užasná povídka, ale tahle se mi vážně moc libila.. Obrazek samozřejmě taky nádherný

06.02.2012 10:55 Crazy

Sara: Bramburky klidne zaridim... Ale nekdo musi vzit do toho pekla Mirindu! =DDD moment... Ja do pekla??? Ja takovej andilek?? O:-)) =D(MUHEHEHEEEE =D)
mononukleozu??? Tu uz jsem okolo sebe taky prezil a nechytil jsem ji.... S kym jsi se libala no!! Delej, priznej se =DDD
Ja vim ze ti neni Jack... Ale to bude tim, ze predevcirem jsem koukal na piraty 4 =D
Davala si dohromady pro a proti... ASI jako Miranda v Sexu ve meste a pak se sesli uprostred Brooklinaku.... Zase jsem jinde vim! =D
Do prdele??? =O to se ale budeš muset ohnout... Do vlastnich bychom se asi nedoskrabali... =D
Ale tu spesl kapitolu- alternativni konec taky uverejnis, ze? =))) O:-)
ZA komentar nemas zac ='D
A je jasny, ze sem si vsim novyho kodu! Poprve v zivote se mi koment uverejnil hned na prvni pokus... =DDDD

06.02.2012 08:30 Claire

Jasně, že jsem to zaregistrovala, ale bylo to poprvé, tak jsem se jen potěšila, že dávám na první dobrou a nemusím pracně luštit nabo žebrat o novou nabídku. Dokonce jsem v první chvíli měla pocit, jestli to není chyba, a že mi to třeba koment vůbec nevezme.
V každém případě je to změna k lepšímu(to se moc často nestává), a za to vyboxování přijmi vřelý dík. Hned se bude komentovat lépe a radostněji, když člověka nebude rozptylovat pomyšlení na závěrečný boj s kódem

06.02.2012 08:20 Vendi

a já si říkala, že opisuju jen tři a ne čtyři a nemhouřím u toho oči jako magor :D

05.02.2012 23:08 SaraPolanska

Crazy: a samozřejmě ti děkuju za koment :-D

Všiml si tady vůbec někdo, že jsem si konečně vydupala nový - čitelnější (a proto lepší) ověřovací kód? :-D :-D

05.02.2012 23:07 SaraPolanska

endie: děkuji moc, brzy uvidíš, co bude dál :-)

Anitte: Děkuji, jsem ráda, že se obrázek líbil :-)

pampeliška: a dočkala jsi se :-) a dočkáš se i příští :-)

Deborka: děkuji! Hermiona si už v této povídce užila dost, tak by bylo už hooodně ošklivý ji trápit dál. :-)

Jitka: Takže ještě jednou přeji dobrou noc a nemáš zač. Já děkuji za komentík.

Crazy: hříšníku, budeš se smažit v pekle. Stejně jako já a spousta dalších supr čupr lidí. :-D Kdo bere brambůrky? :-D
Hele, jídlo a pití ti klidně přinesu, ale jelikož jsem opět (zase, stále, pořád) nemocná, pak riskuješ nakažení mononukleózou. :-D
Kouzelný kompas... ehm, to je Severus, ne Jack Sparrow. :-D
3 dny... proč vám to všem přijde dlouho? Je to holka přemýšlivá a psala si pro a proti. A to nějakej ten čas zabere. :-D
S tím sexem jděte do prdele :-D Ale víš co? Já slíbila elu, že jí napíšu ještě takovou alternativní 17kapitolu. Nechci, aby pak byla spojována s touto povídkou, ale zase proč bych nedala čtenářům možnost volby. :-D

05.02.2012 23:01 Crazy

no ze se nestydim... Nejdriv tu prudim o kapitolu a komentuju posledni.... =X =D
Nejprve bych rád poděkoval za věnování =) jen je skoda, zes nedodala to jidlo a piti ='( =D
HNed ze zacatku lehke zklamani... Ja cekal, ze mu da minimalne poradnyho facaka... Nejlepe poradny kouzelnicky souboj... A ona ho ani poradne nesprdla.., no toto... =D
"ukaze vam, kde me hledat".... Crazy uz nam vymyskel ruzne blbosti jako co ji to dal za kouzelnej kompas a podobne... A Saruska me poto... =X=D to byla podpasovka...
3 dny... Asi si mela poskocit... Kracela si po vedeni ne? =D
Ano uchylny pan nesmel chybet.. A zachrana v posledni chvili =)
Uz jsem reke Hermelinaj je ROURA! Jak tam mohla nechat hulku?? =O
Pokracovani, pokracovani, pokracovani!!! CHCI DALSI KAPITOLU! =DD a musim se priklonit k elu... Protoze SEX se sem naaramne hodi.... A navic uz hooodne dlouho nebyl.... A pritom tobe tak moc jde =) takze.... Pokud ho nemas... Tak bys ho asi pry mela napsat... =D nebo ti tu brzo zacnem kazdodenne skandovat: MY CHCEME SEX!! =DD

Krasne povedena kapitolka dekuji =) (chceme sex! =D)

05.02.2012 22:49 Jitka

před spaním takova krásna kapitola na dobrou noc. díky za ni

05.02.2012 22:47 Deborka

velmi nádherná kapitola, ta se Ti povedla. Jsem ráda, že Herm se nic nestalo:)

05.02.2012 20:19 pampeliška

nemohla jsem se dočkat další kapitoly

05.02.2012 20:16 Anitte

přečetla jsem to jedním dechem i obrázek je nádherny, važne se Ti to moooc povedlo

05.02.2012 20:16 endie

užasna kapitola, jsem zvědava coo teda uvidí:D

05.02.2012 18:15 Vendi

Se ví - blbečky z nás nikdo dělat nebude. A když jo, tak to musí náležitě odčinit :D

Jupíí bude Snamione (pro další informace zaběhnu na tn.cz :D)

Čaj? Ten já ráda. S mlékem nebo bez? A kolik kostek cukru? Když je to vhodné i pro diabetiky, tak bude umělé sladidlo? :D

05.02.2012 17:26 SaraPolanska

Claire: Ten drobný předmět, tedy lék na rýmu a kašel, který v kapse našel, tedy v kapse nenašel, já jsem spíš myslela, že by si ho přičárnul, protože ho ve svých pečlivě užehlených kapsách nenosí - on tam totiž nenosí nic. :-D

No, ke zbytku snad ani nevím, co říci :-D Já jen doufám, že tě poslední dvě kapitoly nějak nezklamou, klišé to snad nebude... a cukrový konec, myslím, že v porovnání s původním zakončením je to mnohem snesitelnější a vhodné i pro diabetiky. :-D :-D Díky!

Vendi: Jo, asi bych mu taky jednu lupla, ještě, když by tam ze mě dělal blbečka :_D Abstinenční příznaky... no, chystám již brzy (na tn.cz) rozjetí nové kapitolovky a píšu další snamione. :-D A dít se bude to, že si dají čaj. To je tak vše, co ti do budoucích dvou kapitol prozradím. :-D Díky!

05.02.2012 16:37 Claire

Ach jo, Severusi, tohle je ubohý - tedy na tebe. Komu chceš namluvit, že všechno v tom parku byla omylonáhoda (nové úžasné české slovo) a další náhodou s sebou vláčíš po kapsách nabídku svých výrobků - zřejmě tedy jen proto, abys mohl posloužit náhodnému kolemjdoucímu, kterému zrovna teče z nosu - příhodně opatřenou i vkusnou vinětkou s přesnou adresou. Hermiona tuto podmínku v daném momentě nespňovala, ať už trpěla čímkoliv - nedostatkem vhodných argumentů, nedostatkem odvahy k rázné akci, nejistotou, tupostí ...(nehodící se škrtněte), rýmu docela určitě neměla. Ale nakonec zase nasbírala, pravda o několik časových jednotek později, až moc kuráže a taky inteligence na to, aby do zmiňované nebezpečné čtvrti vlezla v takovou šikovnou dobu. Co by se asi tak stalo, kdyby Severus nebyl pedant na pořádek a nešel s tím smetím? Ten jí snad, chudák, bude muset zachraňovat i ze záhrobí. Nejefektivnější ovšem bude, když si ji nastěhuje domů, alespoň to bude mít při ruce a nenaběhá se tolik. Zato mu z ní nejspíš hrábne a bude mít konečně ten kýžený klid. Pak mu bude jedno i to, že ho Hermiona nejspíš bude všemi prostředky (včetně těch podpásových) nutit, aby vstal z mrtvých a nechal se štvát většinou kouzelnické populace Spojeného království.
Ale třeba to Sárinka vidí v jiných barvách a poslední dvě kapči budou mít naprosto odlišný obsah. Děkuji za tuto. A nenašla bys ve své bohaté fotodokumentaci z Londýna obrázek podobného domu, even. kontejneru :-)), který vlastní pan Prince? Třeba do příští kapči? Ještě jednou díky, i za věnování.

05.02.2012 16:18 Vendi

Mlčela, ale přes to se mu upřeně dívala přímo do očí.
Mávnul hůlkou, aby zrušil kouzlo, které ho do teď halilo před očima ostatních lidí....mlask - normálně bych mu lupla facku za to, že mě rok tahal za nos :D Ale já nejsem Hermi (naštěstí nebo bohužel??)

Už jen dvě kapitoly?? Fňuk - neeeee

Doufám, že pak se vrhneš na něco jiného nebo mi hrozí deficit a abstinenční příznaky :D

Asi napnutím prasknu jak guma do kalhot. Co se bude dít? :)))

A moc díky za věnování:-*

05.02.2012 16:15 SaraPolanska

Zuzi: děkuji za komentář. Severus zmizel, protože není zrovna výřečný typ a asi by nevěděl, o čem se s Hermionou dál bavit. Nyní to záleží na ní. Ona mu dala najevo, že o něj má zájem, ale on je chlapec nedůvěřivý a tak si počká, co udělá. :-D
Jinak příští kapitola není poslední. Ještě dvě. Je jich 17 :-D

05.02.2012 16:13 Zuzana

Tak teda už predposledná kapitola? Je mi ľúto, že je koniec. Nedivím sa Hermione, že bola na Severusa naštvaná. Naozaj ju nechal hľadať ho celý rok. Musí si pripadať ako hlupaňa, teraz keď vie, že bol celý čas na dosah. A ešte stále mu to nestačilo a zdrhol zase. Ešteže jej dal tú adresu. A kde zase zmizol? Bude niekde v spálni?
Koláž je krásna. Mám slabosť pre čb obrázky.
Ďakujem za kapitolu a teším sa na ďalšiu len mi je ľúto, že poslednú.

05.02.2012 15:58 SaraPolanska

elu: jsem četla v zápalu boje o panenství. Jdu se vyspat. :-D :-D :-D díky za milý koment, ty jakožto beta jsi svůj názor již řekla, tak nevím, co se tu zase roztahuješ :-D muck :-*

05.02.2012 15:55 elulinek

no vidíš a děkuji Ti za věnování, toho jsem si v zápalu boje o prvenství svého cementáře ani nevšimla. Jsem kelebrita! :-D

05.02.2012 15:53 elulinek

první! :-D

05.02.2012 15:53 elulinek

Mlčela, ale přes to se mu upřeně dívala přímo do očí. Nečůůům…
„Kde jste byl?“ Na vánočních nákupech, protože je nezvlááádám…
„Prosím?“ gaŤky nosím. Drž hubu, jedem.
Jeho oči prozrazovaly provinění. Ránu pěstí já mu hnedle dám… a to je dobře, že se cítí vinnej. Jak víno.
Když mě budete rok tahat za nos, věšet nosy na bulík
A dneska jste mi prokázal milost proč? Protože bagr.
Dokázal si představit, co by mu udělala. A jak dobře by mu to udělala, to si představil taky? :-D
SEX!
Si její slova vyložil po svém. Kam de? Nemá vykládat, když to neumí. Na to má bejt cikánka, na vykládání.
„Cože?“ Vidlička a nože. Vztah jsem řekla.
Otočil se a podával jí drobný předmět. LV šprcka.
„Stoplex – pomáhá při léčbě rýmy a nachlazení?“ :-D :-D :-D
to Hermioně příliš klidu nepřidalo. Proč? My z Čech ti nic neuděláme.
černý kontejner na odpadky patřící k domu, což poznala hlavně kvůli stejnému očíslování. 394.
Tři dny? Tobě to trvalo tři dny? Ty jsi trubka.
„Dobrej večír, slečínko, hledáte někoho?“ To mi připomnělo z Na hranici Borgina. Fuj. Husí kůže z hnusu
Severus! Juch!
„Tak jsem tady.“ „No, to je dost, že jdete… ČÉÉÉRT!“
před ní nestojí. Ten stojí někde jinde. A stojí.
aby se pořádně podívala na to, co právě vidí. A stojí.
Hermiona Vyčůraná holka. A stojí.
Haskypěkně. Bude sex? Co si řeknou? Bude sex? Jak si to řeknou? Bude sex? Kam Severus šel? Bude sex? Co Hermiona uvidí? Bude sex? Proč zůstala v těch dveřích zaražená? Bude sex? Řekne jí, že ji miluje? Bude sex? Řekne mu, že ho miluje? Bude sex? Co bude s ostatními - ve finále? Bude sex? Musí být sex.

Výborně, skvěle, úžasně
Působivé