SaraPolanskaseznam.cz
nikdo nic nepíše
:

» Článek

Souhvězdí - 25. kapitola

19.04.2011 20:48 - SaraPolanska - Souhvězdí - komentáře (42)

25. kapitola – Cesta je u konce


Jímá mě hrůza, předposlední kapitola. A je věnovaná všem, co se rozhodnout komentovat, ať už je k tomu povede cokoliv :-) Mým nejvěrnějším patří velké díky: elu, wix, chave, Zuzanka.

Montáž jsem dělala hodně rychle, protože jsem k této kapitole chtěla nějaký obrázek. :-) Hudbu jsem vybírala dlouho, tak snad se bude líbit.


 

 

Pár metrů za ní stála drobná dívka s blond vlasy a hlubokým pohledem. Byla průhledná a všechny rysy na jejím těle se pohybovaly, těkaly, pulzovaly a jemně se vlnily. Byla tvořená z tenoučkých provázků vánku.

„Proboha,“ chytila si ústa Luna a nespouštěla oči ze své dětské podoby.

Naštěstí se rychle vzpamatovala a nedokázala říci, zda to bylo strachem o Severuse nebo z obav o to, co bude dál.

„Kde je Severus?“

„Tady ho nepotřebuješ. Něco ti ukážu, chceš?“

Luna chtěla odmítnout, ale rychlý rozběh malé dívky a následný skok do jejího těla byl tak nenadálý, že nestačila udělat nic jiného, než naprázdno zaklapat rty.

Najednou se jeskyně před ní rozplynula. Viděla sebe.

Seděla na svém místě u kolejního stolu a na sobě měla slavnostní hábit s čapkou. V rukou držela stočený pergamen s modrou stuhou a červenou pečetí Bradavic. Brumbál zrovna dokončoval proslov a všem absolventům přál mnoho štěstí do dalšího života. Severus mezi učiteli nebyl. Na jeho místě seděl neznámý mladý muž.

Obraz se rozplynul.

Ležela v posteli u sebe v pokoji a četla si nějakou knihu. Všude kolem sebe měla spousty pohledů z různých zemí. Obraz se přiblížil k jednomu z nich. Byly od otce. Cestoval bez ní?

Nechápala to, ale opět se ocitla jinde.

Seděla u stolu před horou pergamenů a zasněně si pohrávala s psacím brkem. Kolem nikdo nebyl, ačkoliv zaznamenala ještě spousty dalších stolů. Nahlédla na jeden z pergamenů – Směrnice pro provoz kouzelnického let-provozu. Měla to snad být její práce? Nudná práce v kanceláři? Další proměna.

Byla v tmavé místnosti, seděla na podlaze a zmateně se kolem sebe rozhlížela.V rukou držela jakýsi lístek s černým rámečkem. Bylo to snad… Cítila strach plynoucí z této scenérie. Cítila beznaděj. Byla to samota. Něčeho se v té době bála. Náhle se její já podívalo směrem k ní a proneslo pár děsivých slov.

„Takhle dopadneš, pokud uděláš stejnou chybu.“

Chtěla se zeptat jakou, ale byla opět v jeskyni. Dýchala s obtížemi a na plicích to nepříjemně bodalo.

„Severusi,“ zašeptala opět zoufale, aniž by čekala jakoukoliv odpověď.

„Co se děje?“

Prudce se otočila. Stál za ní a tvářil se, že se vůbec nic nestalo. Roztřesenou rukou se k němu opatrně přiblížila a dotkla se černé látky na jeho hrudi. Zkusmo přitlačila. Nerozplynul se. Nebyl dalším obrazem z minulosti, budoucnosti, či co to bylo. Povytáhnul obě obočí a čekal na nějaké vysvětlení jejího zvláštního chování. Ze srdce se jí snesl kámen větší jak popadané krápníky.

Vrhla se mu do náruče stejně jako po prvním úkolu. Cítila jeho teplo, vůni a skrz hrudník k ní doléhala intenzita, kterou už nikdy nechtěla ztratit. Zmateně ji objal.

„Luno, podívej, jsme na konci téhle zkoušky.“

„Bože to bylo hrozné! Nebyl jsi tu, ztratil ses a pak jsem potkala sama sebe a viděla jsem se v nějaké místnosti, otec někam odjel beze mě! Nevím, co to bylo. Bylo to hrozné a ty jsi tam nebyl!“

„Luno, jdu celou dobu za tebou. Nespustil jsem tě z očí…“ nechápal stále.

„Bože… tahle zkouška… Málem jsem se vrátila. Možná bych to i vzdala,“ zasýpala.

Třas po těle se trochu zklidnil, ale nohy neposlouchaly tak, jak by si bývala přála. Šel zase před ní, držel ji za ruku a pomalu ji vedl skrz další z mnoha chodeb. Kolik už mohli ujít kilometrů? A co když na konci ani nic nebude? Riskují tu život a zdravý rozum, aniž by měli sebemenší jistotu, že to nedělají nadarmo.

„Země,“ řekla zasněně z ničehož nic. Poslední sen byl o tom studeném hrobě, který obcházela stará čarodějnice.

„Cože?“ zeptal se Severus, protože při pohledu dopředu pohltila její slabý hlásek skalní stěna a jakýsi převis, ze kterého hojně odkapávala voda.

„Budeme teď pod jezerem, vracíme se zpět k Bradavicím,“ dodal.

Cesta se teď začala stáčet doleva a průchod se zdál být stále menší. Strop byl v těchto místech opět nízko a nepatrně zkosen. Po podrobnějším prozkoumání zjistil, že cesta je nyní ražena v žulovém bloku.

Procházeli kolem zvláštních útvarů ve skále v podobě kroucených kamenů, dalších krápníků, které se spojovaly v jeden a naznačovaly, že tu ve tmě existují již stovky let. Vlhkost jeskyně byla znatelná s každým nádechem. Severus, ač byl zvyklý na velmi vlhké prostředí, měl občas pocit, že dýchá pod hladinou vody. Bylo zvláštní tak hluboko pod zemí a daleko od nejbližšího východu vidět u stropu viset dlouhé sítě pavučin. Pavouky, jež měli tuto práci na svědomí, naštěstí neviděli. Z čeho tu mohli žít? Krysy žily pravděpodobně jen v první části jeskyně a za levitující kameny nad vodou se určitě nedostaly. V druhé části si nevšiml žádného náznaku života. Ani brouček a dokonce zmizeli i netopýři.

Slyšel za sebou zhluboka oddechovat Lunu, která ho stále křečovitě držela za ruku. Byla vyděšená a tak jí čas od času povzbudil lehkým pohlazením palce po hřbetu její ruky.

Cesta se klikatila jak horský potůček. Po stěnách byla spousta ostrých výčnělků a oba museli tudíž dávat pozor, aby se nezranili. Severus doufal, že se cesta nebude už nijak znatelně měnit. Prolézat po kolenou rozhodně netoužil. Cesta byla, až na dómy se zkouškami, vcelku snadno průchodná. Utíkat tu člověk nemohl, ale rychlý pohyb s kapkou soustředění nemusel být nemožný. Horší to bylo se světlem. Absolutní tmu, která vyplňovala celou cestu, nebylo možné pořádně osvítit ani zesílením světla z hůlky. Skoro, jako by tu Lumos solem nebo maxima vůbec nefungovalo. Jako by ten někdo, kdo měl celou tuhle věc na svědomí, nechtěl, aby každý nezvaný host viděl na víc, jak půl metru.

Naslouchal zvukům před sebou. Chtěl se spolehnout i na další smysly, když zrak byl značně znevýhodněn. Slyšel jen velice lehké šumění vody a proudění vzduchu. Na konci musel být nějaký průduch, protože měl ten lehký vánek v zádech. Bůh ví, co je na konci, promítlo se mu v mysli.

Očividně nebyl sám, protože stisk za ním ještě více zesílil.

Najednou hůlka zhasla. Zmateně sebou oba trhli, protože z malého světla měli lepší pocit, než když neviděli ani ten půl metr před sebe.

„Co se stalo?“ informovala se Luna.

„Nevím, zhaslo to a-“ slyšela protnout vzduch mávnutím hůlkou, koneckonců i ona sama to zkoušela, „máme dvě možnosti. Buď pokračovat ve tmě a doufat, že nepotkáme nějaký sráz anebo se vrátit.“

„Ještě tu můžeme stát,“ snažila se odlehčit situaci, ale Severusovo nervózní zakašlání jí jasně dalo najevo, že na vtipy skutečně není vhodná doba. Sama už stála na pokraji šílenství a humor bylo to jediné, co oddalovalo případný skok do prázdna.

„Budeme se pomalu posouvat krok po kroku, souhlasíš?“

„Ano,“ přitakala.

Plíživým krokem se posunovali stále vpřed, ale o poznání pomaleji. Severus vždy špičkou nohy nahmatal pevnou zem před sebou a teprve pak došlápl a dovolil druhé noze a následně Luně, aby udělaly totéž.

Dech odrážející se o stěny kousek od nich pojednou ztratil takovou zpáteční intenzitu. Severus zkusil nahmatat studený kámen, ale nedotkl se ničeho. Museli být v další zkoušce.

V absolutní tmě uprostřed obrovského prostoru. Snažil se držet stále stejný směr, protože i při minulých úkolech šli víceméně na druhou stranu rovně. Cesta se nijak výrazně nevychylovala na jednu či druhou stranu, tak se teď snažil dělat totéž, ale věděl, že to nebude úplně možné. Počítal s nárazem na skálu na druhé straně a následné hledání otvoru v ní. Sám byl zvědav, kolik metrů bude muset ujít napravo nebo nalevo, než si budou moci pogratulovat, že i tohle zvládli.

Úkoly byly různě náročné. Jeden prověřoval loajálnost, druhý pro změnu vzájemné city a schopnost, co je jeden pro druhého schopen obětovat. Ten poslední se zaměřil pouze na Lunu a to, co vydrží. Vlastně nevěděl, v čem zkouška spočívala. On byl přesvědčen, že ji celou dobu vidí. Šla před ním, a jen sem tam se ohlédla.

Skutečně tam byla? Sám nevěděl, co by dělal, kdyby se mu ztratila z očí. Vrátil by se? Ano, on přeci neměl důvod proč pokračovat…

„Severusi?“

„Děje se něco?“

„Zdá se mi to nebo se mi do něčeho boří nohy?“

Severus si až teď uvědomil, že je ve svých myšlenkách tak hluboce ponořen, že zapomněl našlapovat. Cítil, že nohy po kotníky z něčeho ztěžka vytahuje.

„Zasekla se mi noha, musím se tě na chvilku pustit,“ oznámila mu trochu vyděšeně.

„Ne! Ať se děje cokoliv, nepouštěj mě.“

Cítil, že Luna najednou znatelně poklesla, což doplnila vystrašeným výkřikem, který se odrážel od stěn a stropu, který dle odhadu musel být asi deset metrů vysoký.

„Severusi, proboha, pomoz mi, já…já klesám!“

Na nic nečekal, obrátil se a pokusil se ji vytáhnout z něčeho, co mladou ženu neustále pohlcovalo. Musela být k smrti vyděšená, potily se jí dlaně a přerývavý dech, který slyšel, se neustále zrychloval. Zatáhl.

Její ruka mu vyklouzla a on upadl, dle jeho odhadu, jen malý kousek od ní.

„Luno!“ zavolal, aby ihned našel její ruku a mohl zase pevně stisknout.

Neozvala se.

„Luno?!“ zkoušel to dál, přeci se nepropadla tak rychle. Jeho vnitřnosti pomalu začala drtit vlna paniky. Co když je mrtvá? To něco na zemi, co ho z nějakého důvodu nechávalo být, mohlo křehké tělo stáhnout během několika vteřin.

Zoufale šátral dlaněmi kolem sebe. Musel to být písek, hlína nebo jiný materiál. Byla to země.

Luna mu vyprávěla, o čem byly její sny, ale velice útržkovitě a velice heslovitě.

Tohle byl poslední úkol. Co se je ještě chystalo prověřit?

On se bez ní nevrátí. Nenechá ji tu napospas. Co když tu někde je a jen nemůže odpovědět? Čeká, jestli ji opustí nebo začne pečlivěji hledat. Určitě.

Nechtěl Lunu zranit a tak pokračoval v poloze na čtyřech. Byl vděčný za tu tmu, protože musel vypadat skutečně hloupě a vidět ho takhle jeho studenti, byl by to definitivní konec jeho autority. Co na tom teď záleželo? Zjišťoval, že v tomto místě se skutečně velice rychle mění priority a názory na jednotlivé věci. Úhel pohledu se tu lámal do zcela jiné perspektivy a získával nové barvy.

Hladil prsty povrch země a občas zkusil Lunu zavolat. Myslel, že se stále pohybuje v místě, kde ji ztratil, ale náraz rukou na mokrou stěnu v něm probudil už opravdu panický strach. Co teď? Na které straně je? Ztratil rozvahu. Bez světla nevěděl, zda je tento prostor nepravidelný a on jen narazil na nějaký výběžek nebo zda se omylem stočil zpět, odkud přišli.

Postavil se podél stěny a nechal se od ní vést. V místě, kde se postavil, udělal hůlkou zkusmo značící kouzlo. I kdyby nefungovalo, muselo zanechat stopy magie. Byl citlivý na změny magického pole, proto doufal, že až se bude k tomuto místu opět přibližovat z druhé strany, pozná to.

Konec hůlky se zbarvil do modra, a jak předpokládal, zanechal po sobě pouze stopy své magie. Svou vlastní bude muset poznat.

Vydal se tedy směrem doleva od tohoto místa a počítal kroky. Konečný počet kroků mu vytvoří jasnou představu o velikosti prostoru. Navíc dle charakteru cesty bude vědět, zda má tento dóm pravidelný tvar nebo do prázdna uprostřed vystupují nějaké výběžky, které by mohly prostor zmenšovat.

Po třiceti krocích narazil na prázdno. Nahmatal rukou, zda stěna pokračuje, aniž by se pustil té, u které prozatím stál, a jež ho vedla od místa, kde se postavil.

Našel. Takže toto byl buďto vchod anebo východ. Hůlku zkusil rozsvítit, ale nic se nestalo. Rušící kouzla nejspíš fungovala až dál v chodbě, ale nemohl riskovat, že je toto východ a vstoupením do něj obětuje Lunu nebo se nevrátí zpět na začátek.

Překročil tři kroky a opět se přitiskl ke chladné skále.

Udělal dalších padesát kroků a cestou minul jeden menší výběžek, který nijak neovlivňoval konečný výsledek. Po levé ruce měl opět prázdno. Druhý otvor. Vchod nebo východ. Zbylých třicet kroků k místu, které se mu opravdu podařilo magickým potenciálem označit tak, že to následně poznal, už šel s vcelku jasnou představou o velikosti prostoru. Přirovnal by to asi ke skleníku. Stěny po bocích obou prostorů byly delší jak ty, ve kterých byl východ a vchod. V hlavě se mu vykresloval obdélníkový tvar. Na šířku stěny dvacet kroků. Na délku čtyřicet jedna, což vypovídalo skoro o pravidelnosti. Býval by se chtěl podívat na skutečný tvar tohoto místa.

Jenže při svém putování kolem dokola nenarazil ani na Lunu ani na něco, co by mu pomohlo ji najít. Každou chvilku zkoušel volat.

Netušil, jak je tam už dlouho, ale typoval to na něco kolem půl hodiny. Ve tmě a samotě čas utíká jinou rychlostí a může tak člověka úplně zmást. Víc než ti Lunini Strachopudové nebo jak tomu říkala.

Kdyby tak věděl, kolik kroků udělal od vchodu. Kdyby dával lepší pozor, mohl přesně vědět, kde mu zmizela.

„Luno,“ zavolal opět. Začínala se ho zmocňovat zoufalost. Tuhle situaci vlastně znal. Kolik času strávil o samotě kdesi v temnotách bez zachycení byť maličkého zrnka naděje.

Připomínalo mu to ten večer, kdy měl vlastní rukou zabít Brumbála. Nikdo mu o tajném plánu neřekl a on by byl hloupý, kdyby jim to vyčítal. Měli pravdu. Mohl se prozradit. Kolikrát toho měl už dost? Prostě příliš dost na to, aby se zvedl a šel udělat to, co se od něj očekávalo? Nikoho po celou tu dobu nezajímalo, jak na tom je. Zda to ještě vydrží a zvládne.

Luna tehdy v Chýši projevila víc zájmu o jeho zdraví, než kdokoliv jiný za celý jeho život. A to k němu nic necítila. Nemohla cítit.

A teď člověk, na kterém mu záleželo, tu možná někde je a potřebuje pomoci, ale on prostě neví jak. Jediné, co mohl, je, že na ni bude mluvit. Pokud tu je, je velká pravděpodobnost, že ho uslyší. Pokud tu není, zkusí zahnat ty zlé, vtíravé myšlenky.

„Luno, jestli mě slyšíš… Možná pro mě bude skutečně jednoduší mluvit, když si nejsem jistý, jestli posloucháš, a když je všude kolem absolutní tma,“ začal svou řeč a hned na to pokračoval. „Je zvláštní, jak jsou lidské osudy nevyzpytatelné. Od života jsem čekal všechno, přes opovržení, nenávist, živoření, přežívání na úkor ostatních až po hanbu, věčné výčitky a sebepohrdání. Za ta léta se s tím naučí žít každý. Záleží jen na tom, jak těžké nebo snadné to bude. Asi jsem si vybral tu horší variantu, nicméně mi přinášela jistou dávku uspokojení. Konečně jsem mohl někomu dávat za vinu, že jsem, kdo jsem. Nemá smysl ti tu vyprávět příběhy o mojí rodině. Jenže dávat vinu sobě samému je právě tím nejhorším trestem. A pak ses vrátila na školu a rozbila ten věčný koloběh stereotypu. Začala jsi mou mysl zaměstnávat jinými věcmi, než jen výčitkami, lítostí a sebeobviňováním.“

Pohodlně se usadil, v rámci možností, a opřel zády o chladný kámen. Ten ho udržoval natolik při vědomí, že mohl pokračovat.

„Celé se to postupem času nějak zvrtlo a tím nemyslím jen tu nehodu. Najednou jsi mě přitahovala, což bylo z našeho vzájemného postavení zcela nevhodné a špatné. Potlačoval jsem to v sobě. Až do teď. Možná budeš jediná žena, které to nakonec řeknu. Možná to ani neuslyšíš, ale... Miluji tě…“ pronesl sklíčeně, zavřel oči a bezradně položil týl hlavy na kámen za sebou.

 

 

Přidej komentář:

Autor:
Komentář:
Odřádkování se zachovává, HTML není povolené
Opiš kód:   Kód je nečitelný, ukaž jiný

Komentáře:

12.12.2012 05:59 Lucy

I feel satisfied after raeding that one.

03.05.2011 18:03 Michelle

Konečně mám chvilku číst.. úžasná hluboká kapitolka, je skvělé, když má člověk možnost zjistit, co vlastně chce a co cítí.. i když teda dost drsným způsobem..
Už se těším na další a můžuhned číst, huráááá :)

27.04.2011 11:11 Sorina

nadhera ... ten konec mi vzal dech a malem slzicka ukapla...

26.04.2011 20:56 Nora

Normálně, jsem brečela!

26.04.2011 20:37 Penny

Všechno už tu bylo řečeno a všichni napsali moc krásné komentáře neumím být originální tak vám můžu jen napsat, že se vším souhlasím a že jsem moc ráda, že píšeš

26.04.2011 20:32 Rizo

nádherne

26.04.2011 20:32 Cico

nemám slov bomba

26.04.2011 08:44 Sharme

Krásná kapitolka! Proč jen mám dojem, že Luna slyšela úúúplně všechno? ;) Těším se na poslední kapču!

25.04.2011 22:25 Nicol

božííí

25.04.2011 22:24 Angatka

Ty brďooooo nemááám slov vážně mě to dostalo

25.04.2011 22:22 Kikáč

nádherná kapitola

25.04.2011 22:22 Ivanka

Moc krásná kapitola krásně napsané úplně mi to vzalo dech

25.04.2011 21:36 nadin

"Takto dopadneš, ak urobíš rovnakú chybu" - ak omladne a ostane bez lásky?
Úlohy záhadnejšie, ako otázky otca Furasa v pevnosti Boyard.
A on ju stratí! A miluje ju!!!
Sú v tom obaja až po uši!
Koniec na dosah, že už tuším, ako to dopadne?
VĎAKA!!!!!

25.04.2011 15:25 Prety

nádherné nemám slov tahle kapitolka mi zlepšila náladu ja tyhle svátky (velikonoce) z důše nenávídím tak jsem ráda, že jsem tu objevila tak dokonalou kapču

24.04.2011 23:06 Líza

boží kapitola

24.04.2011 23:00 uršula

ja se snad nedočkám další kapči

24.04.2011 22:58 Čajča

píšeš vážně jedinečně

24.04.2011 11:03 Misha

doufám, že ho Luna slyšela

24.04.2011 11:02 Marky

nádherna kapitola opravdu se povedla

23.04.2011 14:33 Chavelierka

elu, a kdo by ho měl delší, kdybych za každou větu taky napsala, jak moc mě ta kapča dostala do kolen? Pupu :D

23.04.2011 10:45 Nina

nádherne

23.04.2011 08:38 elulinek

ježiš, vona mi odepsala na komentář
já když se mrazím, tak jsou z toho vždycky rampouchy, to si pamatuj
nevím, jak to udělat, aby všechny byly předposlední, každopádně severus mi tu ožírá zápěstí jakoby snad věděl, co s tím
uprostřed Alanova barytonu…. VEM MĚ SEBOU!!!!
Ty kapitoly sami…. No já to raději nekomentuju dobře no
Do montáže sebe dej, ser tam na nějakej klavír a křivou hlavu
Nemuckej mě, nevidí, že čemsi učesala vlasy? No dyk to řikám, zas je z toho to-co-už-nikdy-nerozčešu
Jo, nemáš zač
mimochodem, chave: kdo tu má delší komentář...? pu pu pi du PU

23.04.2011 00:27 Uli

boože nemam slov překrásne nikdy jsem hezčí kapitolu nečetla

22.04.2011 12:05 Chavelierka

Nechápu, jak to děláš, že si vždycky na přidání zvolíš týden, kdy jsem odpoledne v práci a nemůžu komentovat :D
Pak jsem tu zase za nezdárnou opožděnou poslední čtenářku :D
Moc děkuju za věnování. Mě vždycky ohromně potěší, že si někdo vzpomene ;)
Mám se vyjadřovat k montáži? To je jako říkat Severusovi, že se mu podařil lektvar :D
Ta písnička je supr, klavír mám ráda.

Tak úplně přesně takhle jsem tu holku viděla, když se Luně o ní zdálo ;)
To by mě taky zajímalo, kde je Severus.
Jak nepotřebuje? Naopak, toho potřebuje nutně.
Úplně mě zamrazilo, když do ní skočila.
Jako supr, že dokončila studia, ale kde je Severus? Bez něj už to není ta správná zábava
Táta by přeci bez ní necestoval, nebo jo?
Letový provoz? Kde k tomu přišla?
Lísteček v černém rámečku, beznaděj, no co to je?
Jakou chybu? Jak to zase?
Severus je tu, díky Merlinovi.
Já si představila, jak do něj šťouchá prtem :D:D:D
No to jsou halušky, ti povim :D
Nikdy by se nevrátila, Luna ne ;)
No fuj, pohřbená za živa, to jí snad nedopřeješ
Oni se pavouci živí krysami? :D
To se rozprchli před vrchním netopýrem :D
Jeh, pohladil palcem, to je milý
Sara dostane Severuse na kolena :D
By mohli zjistit, že prolézají bradavické chodby, kdyby zasvítili víc :D
Najednou hůlka zhasla. Došly baterky :D
Jdem domů, zítra berem pochodně :D
Někdy je humor opravdu jediná možná volba
To jsem zvědavá, co je čeká
Líbí se mi, jak je Severus jistý, že ten úkol zvládnou
Mám tušení, že ani Severus by se nevrátil, už kuli jeho touze dokončit úkol
Bažina
A to měla nadšením jásat, že se propadá?
Jak to, že se neozvala?
Tak jen do toho a půl je hotovo, drahý trpaslíčku
Já říkala, že ho Sara dostane na kolena :D To bych chtěla vidět :D
Jak kočky, co si otíráním zadečku značkují místo :D
Jeden doleva, dva rovně, tři stranou, šest zpět, sedm vpravo :D
Nebude ho tenhle pokus o rozsvícení mást, až bude hledat magickou stopu?
To mě řekni kam se Luna poděla? Nezašlápnul ji nakonec?
Chudák malej, to je tak když i loutka začne vnímat
Počkat, on měl zabít Brumbála, ale on žije ne?
Odkašlal si takže, bylo nebylo...
Nejen trestem, ale i nejlehčí volbou.
Hlavně průpovídkami, kterého vytáčely :D
On to řekl nahlas neuvěřitelné, krásné, kouzelné
A že se mu po tom vrátí, že jo?

No tak, Saru, koukám, hodláš nás napínat až do posledního písmene. Věřím tomu, že i na poslední řádek si vymyslíš ještě zápletku, aby si nás mohla natáhnout na skřipec zvědavosti :D Jen tak dál a rychle další :D

22.04.2011 11:53 Marty

jééé nemám slov vynikající

22.04.2011 11:39 Jimmy

Úžasná kapitola plná citů a nadějí

22.04.2011 11:38 Viky

ta písnička je nádherna a ta kapitola je úžasna

21.04.2011 12:22 Lila

krásna kapitola

21.04.2011 11:48 Dáša

nááádhera

21.04.2011 10:34 Anetka

nádherna kapitola nmoc se povedla

21.04.2011 10:32 Suzi

to bylo tak krásne na konci mi tekla slzička

21.04.2011 09:34 Midnight

Pomůže to???

20.04.2011 22:11 Pirswe

Jaj, tak to je hukot. Fakt hezká kapitola! Přemýšlím, kam se jen ta Luna poděla?! A konečně se Sev dokopal (resp. tys ho dokopala) k tomu, aby se vyznal ;) A je to prostě awesome ;)

20.04.2011 20:52 wixie

MOC díky za věnování, drahá :-)
Ty jo, ta montáž je nádherná - možná si myslíš, že kecám, ale fakt se mi líbí - je tak prostá a jednoduchá a v tom je její kouzlo. A ta hudba... Asi se rozbrečím... nějak se mi vybavilo celkově to čtení téhle povídky, betování a tak nějak prostě všechno a... mám ráda klavír no :-)
A vážně už předposlední? Ani se mi to nechce věřit, ale každý příběh má svůj konec a že konec tohoto příběhu stojí za to!
A abys věděla, tak toho Severuse Snapea na konci téhle kapitoly úplně zbožňuju a miluju, ne toho, co mi leze do shoutu... kdyby mi tam tak jednou vlezl tenhle... tak už mě asi nikdy nikdo neuvidí, protože to se mnou sekne :-D

20.04.2011 20:45 Suzanne

Jsem tak zvědavá, jak to dopadne, že se mi z toho dělá skoro špatně:) Doufám, že po tomhle vyznání se Luna z té tmy vynoří... (Já bych se teda vynořila bleskovou rychlostí:) Díky za skvělou kapitolu!

20.04.2011 01:23 Zuzana

V prvom rade ďakujem za venovanie. Vždy ma to tak poteší, že sa usmievam celý čas, aj keď je poviedka napínavá :) Potom: Obrázok je nádherný a hudbu som nevnímala, lebo som sa tak vžila do deja, že som nič nevidela a nepočula, len som cítila tú atmosféru jaskyne. Takže hudbu si pustím ešte raz, ale to ostatné je úplne úžasné. Škoda, že je koniec. Ale teším sa na celú ako si ju prečítam jedným dychom. Nenecháš tam Severusa osamote dlho, že? Kedy bude ďalšia? Dúfam, že Luna to vyznanie počula, lebo od Severusa sa ho už nemusí viac krát dočkať.

19.04.2011 22:28 crazy

úžasné dokonalé ženiální =)) ... Nemám slov... Tvé povídky by dostaly i ty nekvětší tvrďáky!! Netuším jak to děláš, ale děláš to moc ddobře ='))) musím souhlasit s elu.... Předposlední jsou nej =D ale já prostě žeru všechny tvé povídky ='))) prosím promiň, ale písničku si poslechnu až zítra, jelikož na tu je i můj mobil krátkej... =DD jináč montáž se líbí i u mě ='))))
DĚKUJI MNOHOKRÁT ZA KRÁSNOU KAPITOLKU =)) =D

19.04.2011 22:07 SaraPolanska

zuzule: díky, natahovat už se to nedá :-D ale tak ještě dva kousky budou :-)

elu: já jsem tak nějak tušila, že se rozepíšeš, ale že až tak? Už když jsi na icq napsala, že se mrazíš tak jsem doufala, že se budeš mrazit dál. Moc mě potěšilo, že si myslíš, že předposlední kapitoly jsou nejlepší, jen mě nenapadá, jak to udělat, aby všechny kapitoly byly předposlední :-D ale třeba na to, uprostřed tmy a Alanova barytonu, přijdu a pak se těšte. Vlastně ani nevím, jak to a co to, ale tyhle poslední kapitoly se psaly sami. Já jen sledovala, jak mi kmitají prsty po klávesnici a občas koukla, zda to dává smysl. Hudba, ač až uslyšíš originál s textem si to nebudeš myslet, se mi k tomu hodila a jsem ráda, že se ti také líbí. Do montáže bych bývala dala sebe, ale bohužel... to by jaksi nešmakovalo :-D
Moc ti děkuji za tehle komentář. Snad tě tedy poslední kapitolou a hlavně epilogem příliš nezklamu. Muck.

19.04.2011 21:59 elulinek

já... já... já jsem z té kapitoly vážně úplně mimo, i když to tak možná nevypadá. ale vážně jsem z ní mimo. a potvrzuji níže uvedené: Předposlední máš opravdu nejlepší

19.04.2011 21:57 elulinek

Musím říct, že montáž mě dost překvapila. Já celou dobu nevidím Lůnu, ale tebe, tak to pro mě bylo jako rána holí.
Děkuji za tvé děkuji
Hudbu víme, žes vybírala dlouho. Hlavně‘s o ní mlela dlouho. Líbí se mi. Je nádherná.
První odstavec o tom, jak holka za ní vypadá a já už se tu rosím a škrábu mrkev na své husí kůži. Blaženo, neser mě! Dokonalé
Mrazí mě
Začínám myslet na to, že když píšeš, vrchol povídky přichází v předposlední kapitole. Úplně stejně u stínů, úplně stejně u smrti.
Mrazí mě
Proč do ní skáče?
Mrazí mě
Kde to sedí? A kde je Severus?
Mrazí mě
Na co čumí do atlasu?
Hora pergamenů… tomu říkám šetření lesa
Luna v kanceláři? A letový provoz? A co lítá? Škrkny? (škrtny…)
Co tam sedí? aŤ se zvedá! Jímá mě hrůza
Mrazí mě
Fuj beznaděj dej to pryč
Mrazí mě
Chybu? Jakou chybu? Kam šli? Kde jsou?
Mrazí mě
Bodalo? A proč? Jsem zmatená
Mrazí mě
Kdyby mě nerušili, tak by to bylo ještě dokonalejší, i když dost pochybuju
Je tam! Co tam dělá? Dyk tam nebyl? Cože?
Mrazí mě
Poslední? A pak co? bude konec, přijde druhá část a bude sex? Beru, ale teď neruš, mrazí mě
Země? Země… země… modrá planeta?
Správně, Severusi, cože?
Vlhkost jeskyně - muhehehehe =D
Pavouci? Aragogu, hodná holka…
Netopýři zmizet mohli, ale já furt jednoho vidím
Absolutní tma. Lumos maximaaaaaaaaaaaaaa
Jdem a rychle pryč
Mrazí mě
Tma? „Kdo zhasnul?“
Půjdou, neb to říkám
V absolutní tmě uprostřed obrovského prostoru. – dokonalé
Mrazí mě
Vrátil by se? no to teda ne. a že neměl důvod sám pokračovat… já po něm snad hodím ten rohlík!
Mrazí mě
Zajela do bláta, hovno, kam jen hmátla…
Nespouštět, neodrážet! Jo aha, to si pletu s vlakama…
Hej! Kam šla? Kam se propadla? Kde je? Aby to nebylo obráceně jak s tou předchozí zkouškou.
Mrazí mě
Co se jí naposled chystalo provětrat faldy? No já nevím a upřímně si nejsem jistá, jestli to teď nezavřu a nepočkám si na heppy epilogué
Mrazí mě
Úhel pohledu se tu lámal do zcela jiné perspektivy a získával nové barvy. – dokonalé
Mrazí mě
Kroužkuje, tečkuje, krokuje… ale KDE JE LUNA? A na sex už se ani neptám snad…
Mrazí mě
Ha! Strachopudi strachoprdi
„Luno!“ nehraj dámu a pocem
Mrazí mě
Jistě, Brumbál je zabedněný blbec. Byl. Jestli si myslel, že pro vyšší dobro je potřeba se obětovat tělem i duší, byl to sobec a zbabělec.
Myšlenky myšlenky, běžte pěkně do pokoje psát úkoly. Ženy jedny vtíravé…
Mrazí mě
Ach ano… Severusi… jen mluv… dlouho… hluboce, rytmicky, dokonale… rozpouštím se. to bych se rozpouštěla, i kdyby mi vykládal o lodních šroubech. Vypneš tlačítko Srozumitelnosti a jen se vezeš na vlně
Konečně jsem mohl někomu dávat za vinu, že jsem, kdo jsem. – k tomu mě napadá, že je to sebepodřezávací přiznání, jen nevím proč
Mrazí mě
Najednou jsi mě přitahovala, což bylo z našeho vzájemného postavení zcela nevhodné a špatné. – tomu se říká didaskalofilie, to vím, to vím, tuhle věc zřejmě vlastním =D =D
Možná budeš jediná žena, které to nakonec řeknu. Možná to ani neuslyšíš, ale... Miluji tě…“ – pláču. Mrazí mě. Dokonalé. Nechci žádné epilogy. Nechci žádné sexy. Nechci nic. Chci jen tvoje předposlední kapitoly.
Mrazí mě
Ano nechci vědět, zda mu odpověděla. Slyším jeho hlas a teču jak máslo v srpnu na slunci
Mrazí mě
Dokonalé. Přesto… kdy bude sex (pochop, nesmím vypadnout ze své toaletní elu role)
Mrazí mě
Nádherné. plynulo to jako voda. Jako když přejedu rukou po hladině vody z loďky na klidném juezírku
Mrazí mě
Výborně. Celou dobu vidím tebe, Luna je tam jenom jméno v pozadí.
Skvěle. Pižmi metafory. Lámej mi úhly pohledu, měň moje barvy. Zůsávej a pižmuj. A hlavně neměj své spisovatelské krize. Nemáš proč
Úžasně. Já nevím, jestli vůbec chci další kapitolu. Chci…? Myslím, že tohle by stačilo i za celou povídku přečíst.
Působivé, jako snad v Luně nikdy nebylo.
Luna je dokonalá. Dospěle dětská, dětsky dospělá, vyzrále Láskorádová. Zůstává svá, svěží, má přesto pochopitelnou depresi a skepsi můžu kousat, jak ji z toho cítím
Severus a jeho hluboký nádherný sytý (Alanův) baryton… pokud mě necháte poslouchat tohle, jsem ochotná a svolná téměř ke všemu. Pro nechápavé: najděte si na internetu definici slova cokoli…
Jsou nádherně spojení. Severus ve své tvé vlastní mi tak nakloněné formě a luna ve své strachopudů škrkní čistotě. Ach… nevím, myslím, že i to moje „říkám si to anglicky“ je proti tomuhle hadra…
Nádherná povídka. Celá. Já nevím, tak nějak jsem ti zase udělala shrnutí dřív, než u poslední kapitoly

19.04.2011 21:19 zuzule

Dobrej nápad číst to ve tmě, musela sem si rožnout lampičku, aby se mi náhodou do pokoje nepropadla Luna. :) Doufám, že ho slyšela. Tahle povídka se ti opravdu moc povedla, škoda, že už bude konec. :)

19.04.2011 20:53 elulinek

prvníííííííííííí