SaraPolanskaseznam.cz
nikdo nic nepíše
:

» Článek

Souhvězdí - 24. kapitola

10.04.2011 11:44 - SaraPolanska - Souhvězdí - komentáře (32)

24. kapitola – Zkouška


Pomalu ale jistě se blíží konec. Ne snad jejich, ale konec povídky :-D Trochu mě z toho jimá deprese, tak doufám, že potěšíte mé smutkem prostoupené autorské srdce pár řádky. :-)))

Věnováno všem.

 

„Prosím, vrať se zpět. Je to můj problém a už tak jsem tvou dlužnicí.“

„Nemohu se vrátit, ani kdybych to snad chtěl. Bez lupy se zpět přes kameny nedostanu a ty se bez ní zase nedostaneš dál. To k té faktické stránce věci. Jednou jsem svolil ti pomoci a své stanovisko nezměním!“ řekl Luně pevně. Rameno pořád ještě dost znatelně cítil. Nejspíš si ho vykloubil, ale nikdy ani nepomyslel na to, že by ji tu nechal samotnou. Stejně by se nikam nedostala. Vždycky na všechno mají být dva a on nejlépe věděl, jaké to je, když je člověk sám.

Pokračovali dál.

Chvilku se dohadovali, kdo půjde první, protože rozměry jeskyně neumožňovaly, aby šli vedle sebe. Nakonec se před Lunu Severus vyloženě nacpal a zavadil přitom zraněným ramenem o stěnu.

„Jsi zraněný?“ vydechla soucitně Luna, možná až trochu moc přehnaně.

„Jen jsem si namohl rameno, nic víc Luno, nedělej z toho něco, co není.“

„Spravím to!“

„Neber si to osobně, ale raději ne,“ pronesl trochu vyděšeně. Ještě si pamatoval, jak vypadal Potter po jejím Episkey.

„Tak to je skvělé! Mně si už dvakrát téměř vyčetl, že ti nevěřím a sám děláš to samé! Když nebudeš věřit ty mně, může se stát, že to jednoho z nás bude stát život. Tady si nemůžeme hrát na uražené a ješitné. Tady se můžeme spolehnout jen na sebe a na toho druhého! Tak prosím, věř mi… Jednou jedinkrát, vždyť já si tě tak moc vážím…“ řekla nakonec to, co chtěla už dávno. Severus Snape se pro ni stal nejdůležitějším člověkem, ke kterému dávno necítila jen vděčnost. Nebyla hloupá, bylo jí jasné, že on by s ní po přeměně nemohl zůstat. Ze zásady, ze všeho čemu věřil a co byl. Nedivila se mu, když se nad tím zamyslela, chápala to. A už pár dní přemýšlela o tom, co má dělat. Jenže pak najednou přišlo prozření jako sluneční světlo při úsvitu. Taky má své priority. Dokončí cestu. Chtěla poznat ženu ze snů a zeptat se na tolik věcí. Ale kvůli tomu pohledu, těm hlubokým očím, úsměvu, polibku i toho co společně zažili… ona je teď jiná. Nebrala přeci život jako náhodu a teď najednou chce měnit to, co jí bylo souzeno? Chce vyměnit tak vzácný cit za léta nejistoty? Co když neprorazí a bude do smrti litovat toho, že se vzdala lásky a místo toho teď její život tvoří pouze povinnosti a čekání na laskavosti. Ne.

Severus mlčky sledoval Lunin zastřený pohled. Věděl už, že takhle se tváří, když si něco rozmýšlí. Ani ve snu by ho ale nenapadlo, že se právě v tuhle chvíli definitivně rozhodla pro něj. Že obětuje svítání a roky, které mohla dělat cokoliv pro to, aby zůstala po jeho boku jako rovnocenná partnerka. Netušil nic, protože kdyby to tušil, popadl by ji do náruče a odnesl z tohoto děsivého místa na sluneční světlo a slíbil by jí cokoliv, jen aby nelitovala svého rozhodnutí.

Byl, jaký byl, ale jedno být tedy nechtěl. Už nechtěl být sám.

Nebyl ještě připraven na to, aby jí sdělil své city, to nikdy neuměl, a doufal, že to po něm ani nebude chtít. Nebyl dokonce ani připraven prostě říci, že jí věří. Tohle všechno se bude muset ještě naučit a nechtěl to říkat jen proto, aby ta slova zazněla.

Pokud je pravda to, co říkala, musí ho brát takového, jaký je, a zvládnout pouhé kývnutí a nastavení zraněného místa.

Stačilo.

Mávnutí hůlkou, mírné křupnutí a sevření rtů.

Rychle se otočila a pokračovala dál v cestě, protože ani ona netoužila Severuse tlačit do věcí, které nebyl zvyklý dělat. Ani to prosté děkuji teď nepotřebovala slyšet. Cítila z něj všechno, co chtěla a doufala, že její intuice nelže, protože ta oběť, co pro něj hodlala podstoupit, nebyla malá.

Postupovali chodbou stále dál. Severus v čele si povšiml divné změny, a když mu po tváři sklouzla osamocená kapka potu, došlo mu, co je jinak.

Teplota v jeskyni prudce stoupala. Po stěnách nezahlédl ani náznak vlhka, mechu či jen barevného mapování kamene, které by naznačovalo, že tudy někdy prosakovalo vlhko.

„To se mi zdá nebo se blížíme ke středu země?“ značně zafuněla Luna a otřela si rukou mokré čelo.

„To bude další zkouška, raději se připrav na všechno…“ upozornil ji.

Žár se s každým krokem zvětšoval a celkově se okolí kolem nich oteplilo nejméně o třicet stupňů. První zatáčka, kterou v jeskyni potkali, byla osvětlena oranžovým světlem, které pulzovalo a sálalo, jako by se chtělo dostat dál.

„Oheň,“ zašeptala.

Pouze přikývnul a obrátil zrak zpět ke světlu. Pomalu vykročil vpřed. Opatrně nakoukl za roh cesty a hned zase vrátil hlavu zpět.

„Bude tam opravdu velké horko. Všude jsou plameny.“

„Všude? A jak to projdeme?“

Severus si převzal lupu, aby nakoukl ještě jednou s ní. Jeho zachmuřený obličej ovšem jasně naznačoval, že tentokrát jim drobný předmět nápomocen nebude. Alespoň ne na začátku.

Chtěl vytvořit ochranné kouzlo, či alespoň štíty z patrona, ale nešlo to. Měli projít plameny zcela nechráněni? Napadla ho ještě jedna věc. Mávnul hůlkou, ze které téměř okamžitě začala tryskat jiskřivá voda. Nejprve hůlkou zakroužil kolem Luny, aby pár milimetrů od jejího těla vytvořil jakýsi obal, jenž by mohl stačit na rychlé proběhnutí plameny. To samé pak udělal i u sebe. Luna se zájmem prohlížela tu tekoucí tenoučkou linii životodárné tekutiny, plynoucí stále dokonala kolem jejího těla.

„Je to ale jen opravdu chabá ochrana. Budeme muset utíkat.“

Nejistě se usmála a prosmýkla se kolem něj, aby i ona měla přehled o tom, co ji čeká dříve, než tam slepě vběhne.

Slepě bylo doslova.

„Luno, musíš zavřít oči a v žádném případě je neotvírat. Budu tě držet, ale i kdyby se stalo cokoliv – rozdělili jsme se nebo něco jiného – musíš pokračovat i za cenu, že s tebou dál nebudu. Ano?“

„Zbláznil ses? Tohle po mně nemůžeš chtít! Já…Já,“ rozklepala se a v očích se jí znenadání objevila slza.

„Luno, Luno! Klid! Rozumíš? Já tě nepustím.“

„Věřím ti… protože…“ rychle těkala očima kolem sebe a pak je raději zavřela na znamení, že je připravena.

Severus se zhluboka nadechl a s Lunou drže ji za ruku vyběhli vstříc bodavým plamenům.

Netušil, jak dlouho budou muset běžet, ani jak poznají, kam mají zaběhnout, bude-li na konci jen nějaká škvíra na schování a následné pokračování v cestě. Proto po pár vteřinách natáhl ruku před sebe, aby případnému nárazu vystavil jen tu. Kdyby měl možnost rozhlédnout se, viděl by, že se teď blíží ke středu, který tvořilo velké ohnivé tornádo. Viděl by, že z jejich vodní ochrany zbývá už jen sotva polovina. Takhle jen cítil, že stisk ženy za ním začíná povolovat. Držel ji pevně, ale cosi mezi nimi je rozdělovalo. Jako by tam nebyli sami a nějaký tvor teď trhal jejich ruce od sebe. Jeho myslí projel bodavý trn čehosi. Pojednou ztratil motivaci. K čemu to vlastně dělá? Pro ženu, kterou miluje, ale která ho opustí jako kterákoliv před ní, aniž by trpěla výčitky či mizivou starostí o to, jak to ponese? Jeho maska, jež si tak pečlivě vytvořil, klamala. Každému na potkání oznamovala, že on je bez citů, z kamene. Jak si tohle někdo mohl myslet? Každý člověk má city. I Voldemort je kdysi měl. Jenže pak už nebyl člověkem. Kolik toho musí vydržet, než před někým bude moci sundat pomyslnou krytku svojí tváře a ukázat, že on přeci není bez duše. Víra v krásno ho opouštěla stejně, jako kapičky vody kolem jeho těla. Čím více ochrana slábla, tím více se jeho srdce dělilo na kusy.

Luna cítila náhlé zpomalení a dokonce snad i váhání. Už neběželi. Šli sotva krokem. Tolik se toužila podívat, co se stalo. Třeba se Severus podíval a něco se mu stalo. Třeba potřebuje její pomoc a ona tu teď jen tak vyčkává. Dotyk, který jediný teď spojoval jejich těla, předával zvláštní nejistotu, kterou si Luna vyložila po svém. Zastavili se.

Severus stál se sklopenou hlavou a čekal, až všechno co byl, zmizí ve tmě a zapomnění.

Poslepu k němu přistoupila a v hlavě vnímala jen ten zvuk šlehajících plamenů. To zvláštní praskání, které znala z krbu. Položila mu ruku na tvář a naklonila se k němu tak, aby ji slyšel a ona přehlušila to hlasité ohnivé představení.

„Severusi, miluji tě,“ cítila to někde uvnitř tak intenzivně, že to musela říct. Musela mu to říct, protože cítila, že on to slyšet potřebuje.

Potřeboval. Ta slova v jeho hlavě zněla jako rajská hudba. Nikdy je od nikoho neslyšel. Nikdy nečekal, že je uslyší. Jemu měla být tato ozvěna a žár uvnitř jeho samého navždy utajena. Ovšem ten umírající člověk v jeho nitru náhle zařval. Běž! A on pevně semkl rty, jako to dělával v dětství, když se proti něčemu bouřil, když se mu něco protivilo nebo se snažil jen vydržet. Pevněji stiskl tu drobnou jemnou dlaň a opět se rozeběhl. Rychleji. Odhodlaněji. Cítil, že ochrana vody zmizela a pálivá bolest začíná ovládat jeho kůži. Náhle přišla úleva. První myšlenka obou byla, že umřeli. Světlo prostupující přes víčka zmizelo. Opět byla tma a kolem těla cítili chlad.

Otevřel oči a absolutní ticho proťalo tiché Lumos. Stáli v chodbě a za nimi nebylo nic. Jen ta samá chodba, co před nimi. Žádné stopy po ohni. Co dohlédl, byla jen temnota. Myslel, že se mu to celé jen zdálo, ale rozklepaná Luna se zavřenýma očima mu jasně napovídala, že tohle nebyl sen.

„Prošli jsme to?“ zeptala se opatrně, aniž by otevřela oči.

„Ano, můžeš se podívat.“

Luna zmateně zamrkala a taktéž jako on se s mírným mračením rozhlížela kolem.

„Zvládli jsme to,“ řekla úlevně a věnovala mu milý úsměv.

„Ale jen tak-tak. Málem jsem to vzdal,“ cítil se trochu provinile, ale hromada emocí ho tam, uprostřed plamenů, zradila.

„Důležité je, že jenom málem, děkuju.“

„To já bych měl děkovat, Luno,“ ale jejich zatím nejdůležitější a emotivní rozhovor přerušil právě Severus, „Musíme jít dál,“ dodal a otočil se k Luně zády.

Dlouhou temnou chodbou šli mlčky. Po několika minutách ale tíživé ticho něco protnulo.

„Slyšíš to?“ zeptala se náhle.
„To je voda?“ odpověděl jí otázkou.

„Je to šumění větru…“ řekla se strachem vepsaným ve tváři. Nevěděla, co dalšího je čeká, ale byla si jistá, že slyší poryvy větru. Ano, dávalo to smysl. To samé pořadí, jako ve snech. Pokud si dobře vzpomínala, pak tento úkol by neměl být náročný. Procházela se vlastně jen mezi kameny, kde foukal vítr. To zvládnou.

Jeskyně se po několika minutách chůze opět rozšířila do obrovského prostoru. Všude kolem se po zemi povalovaly ulomené krápníky, jejichž obvod dosahoval i metru.

„Kde to teď asi jsme? Je to obrovský prostor…“ pronesla Luna ohromeně.

„Typuji, že teď budeme někde pod lesem. Stěny nejsou tak mokré, takže jsme se vzdálili od vlhkých Bradavických pozemků a Černého jezera,“ řekl zamyšleně.

Poryv větru je vyděsil svou nenadálou silou a se silným hučením zmizel kdesi mezi krápníky.

Luna vkročila do prostoru první. Pod nohou jí cosi zakřupalo a ona s trhnutím uskočila zpět.

Oba současně posvítili hůlkami na podlahu. Krápníky se za neustálých větrných poryvů postupně rozpadaly v hrubší písek, který tvořil několikacentimetrovou vrstvu na podlaze.

Oddychla si a nyní již klidněji postupovala po krocích stále vpřed. Poryv větru, jak si v hlavě spočítala, se objevoval každých deset vteřin a pokaždé zmizel.

Přes spadané krápníky neviděla dopředu a pokaždé je musela obejít. Byly lesklé jako sklo s béžovým zabarvením. S dalším poryvem větru se začala cítit divně. Jako by vítr něco odnesl.

S husí kůží na zátylku se prudce otočila. Doširoka otevřené oči a jeden z mnoha zoufalých výkřiků se odrážel od lesklých, ale mrtvých těl jeskyních okras.

„Severusi! Severusi!?“ zakřičela několikrát. Nebyl za ní. Nebyl ani napravo ani nalevo, nebyl nikde! Zmizel a ona nevěděla kam ani kdy.

Couvala a očima těkala ve tmě ze strany na stranu a s každým mrknutím doufala, že se objeví před ní a omluví se, že se zapomněl za posledním krápníkem, aby si odebral vzorek nebo něco podobného.

Jenže s každou další vteřinou věděla, že by ji nenechal samotnou, když by musel slyšet její volání. Panika opět vzala za rukojmí její nitro a bolestivě ho mačkala a mučila podporujíc v ní vzrůstající strach.

Co když se mu něco stalo? Rozhodla se vrátit, ačkoliv to proti stále se zesilujícím poryvům nebylo jednoduché. Písek pod nohama podkluzoval a ona ani špičkou nebyla schopna dosáhnout na pevnější povrch, o který by se zapřela.

Pokud měla vítr v zádech, šlo se jí skoro snadno. Opačným směrem pojednou musela vyvinout značnou sílu. Uvědomila si, že nyní se vítr objevuje již po pěti vteřinách. Měla tedy jen pár kroků na to, aby se pohnula směrem zpět. Absolutní tma, kterou rušilo jen ne zrovna silné světlo z hůlky, nedovolovala rychlejší pohyb. Nerada by upadla a zranila se o některé z menších krápníků. Pokud ho nenajde, vrátí se… Nevěděla, co bude dělat. Třeba když se vzdá, najednou se oba ocitnou v bezpečí venku.

„Ahoj, Luno,“ ozval se tenký hlásek za ní. Poznávala ten hlas. Nepatřil Severusovi. Nepatřil ani ženě za snu. Patřil jí. Opatrně se otočila se strachem, co uvidí.

 

Přidej komentář:

Autor:
Komentář:
Odřádkování se zachovává, HTML není povolené
Opiš kód:   Kód je nečitelný, ukaž jiný

Komentáře:

12.04.2011 19:11 Pirswe

Ae mně se Smrt právě líbí o něco víc než Stínym protože nejsou z této dvojice to "lehčí" čtení ;) ... A stejnak jste podlehli! A dojednoho! :)) A už se na ty new povídky těšim ;)

11.04.2011 23:02 Leannka

Aaaah! ďalšie useknutie. Nádherné. Príjemne som bola vtiahnutá do deja. Nádherné vnútorné monológy. ÚžasnéLunino milujem ťa
Ďakujem

11.04.2011 22:36 SaraPolanska

Stíny jsou taková odpočinkovka, nic na přemýšlení .-D Smrt je těžší sousto a prakticky tam není nic, co by mělo čtenáře až tak táhnout k častému čtení :-)
No a nové povídky... s Hermou to bude zase trochu těžší čtení a Luna bude odpočinková, sexová :-D :-D já za to mimochodem nemůžu, to elu s chave mě donutily. Já, Severus i Luna jsme se bránily docela dlouho :-D

11.04.2011 22:01 Pirswe

Sara: To by ses divila. já mam tu nehezkou vlastnost číst oblíbene povídky minimálně 3x dokola. Od tebe Smrt teda zatím 2x, ale stíny asi 4x :))

11.04.2011 21:56 Suzi

Výborna poviedka! Teším sa na ďalšie kapitolky. Ďakujem.

11.04.2011 21:43 Radka

Ty bys mohla klidně psát i Abluse a Minervu a porád by to bylo uzasne

11.04.2011 20:43 SaraPolanska

Ona mi Hermiona moc nejde. Neumím se do ní vžít, takže Luna s podobnou povahou jako mám já se píše skvěle :-D

11.04.2011 20:39 Suzanne

Teprve teď jsem si všimla, že máš pro nás připravené další povídky. Hurá! Nevím, na který pár se mám těšit víc. SS/HG je můj oblíbený, ale tobě Luna se Severusem jdou přímo skvěle. No, tak se těším na obojí stejně:) Díky.

11.04.2011 18:33 SaraPolanska

Pirswe: no jo, ale kdybych je zveřejnila najednou, tak pak budu půl roku psát další a nikdo si na mě mezitím ani nevzpomene :-D

11.04.2011 17:27 Pirswe

Sara: To je sugoi, že budou další povídky ^^ Jen mě ubíjí vědění, že je máš napsané a tady nás takhle trápíš :))

11.04.2011 16:10 Radka

Téda chudák Luna snad se z toho všeho v pořádku dostane

11.04.2011 15:57 ginger

krásna kapitolka

11.04.2011 15:56 FIKY

nádherna kapitola jen tak dál

11.04.2011 15:56 Suzanne

Takhle povídka mi bude chybět, ale na druhou stranu se těším, až si ji budu moci přečíst celou, protože je úžasná. Ale teď chci vědět, jak to dopadne:)

11.04.2011 14:03 elulinek

díky =) říkal, že uvidí, jak udělám test za tenhle semestr a pak se rozhodne, co s tím no, tak snad
harapes? to je šmejd, ukradl mi ponožky, tak ať si vezme i depresi
Já tu řvu kvůli debilnímu zápočtu, chápete to? Já ne.
Domů přijedu nevím kdy, musím dělat literaturu.
Sedni si, ať ti zvratky nevisí, a ať nevypadneš z okna
Díky

11.04.2011 13:59 SaraPolanska

elu: vidím tě, myslím na tebe a lituju, že se to nepovedlo :-( vím, jak moc ses na to učila. Snad deprese brzy zmizí v harapesovi a zbyde proužek světla, který opět prosvětlí tvou duši skrz na skrz pozitivní energií, jež si zasloužíš. Děkuji.

Za komentáře děkuji všem. Některé jsou opravdu hodně milé a motivují mě psát dál. :-) Jen abyste byli v obraze: zbývají dvě kapitoly a epilog. Pak Vás čeká Hermiona a Severus v povídce Odsouzenci (10.kapitol) a následně přijde Ozvěna hromu - opět s Lunou a Severusem. Ta ale ještě není dopsaná. Momentálně jsem na 15.kapitole.

11.04.2011 13:47 elulinek

V hluboké melancholii čtu první řádky kapitoly a říkám si, že jsem na tom pravém místě
Mlčíš a svět je fany záhadou, stává se pro mě hany, když dračí drápy tnou, temnice - tmavá břízka bleskne tmou…
„´love the time, when i have depress…“
Hej! Potter měl ale držku jen od krve, jinak to, jak po jejím Episkey vypadal, bylo dílo jeho rodičů, potažmo Rowlingové
já si tě tak moc vážím…“ řekla nakonec to, co chtěla už dávno. Severus Snape se pro ni stal – osobní digitální váhou značky Sony
po proměně… to zní, jako by byli někde o úplňku
prozření jako sluneční světlo při úsvitu – to je výraz hodný geniality Tvého ducha
ona je teď jiná.- je na něj drzá, když ji točí na centrifuze?
Netušil nic. - Ale to ještě netušil, že až bude víc než tušit, tak mu z toho bude krev do spánků bušit.
Byl, jaký byl, ale jedno být tedy nechtěl. Už nechtěl být sám. – geniální
„To bude další zkouška, raději se připrav na všechno…“ - pronesl vševědoucně a hůlkou jí naznačil, aby si sundala VEŠKERÉ oblečení
Víra v krásno ho opouštěla stejně, jako kapičky vody kolem jeho těla. – víra tvá tě vyléčí
„Severusi, miluji tě,“ cítila to někde uvnitř tak intenzivně, že to musela říct. Musela mu to říct, protože cítila, že on to slyšet potřebuje. – a já mám husí kůži až nahoru do knihovny. Takový emocionální a dokonalý šoky mi nedělej
A když je vidím, jak tam konečně stojí v té bezplamenné chodbě, tak mě k Severusovi napadá, že ji měl líbat. Měl. Měla si mu to tam napsat. A měl jí říct, že jí děkuje. Za všechno. Měl. Moje jediná relevantní výtka k celé Tvojí Luně přišla právě teď, protože sex je jen pošťuchování
Kam šel? Kde je? PROČ TU NENÍ?
Panika opět vzala za rukojmí její nitro a bolestivě ho mačkala a mučila podporujíc v ní vzrůstající strach. – ach liučwehfinkrltiééééíááááá
Upřímně doufám, že tam na ni nemluví škrkna
Well… zajímavé, jak to bude dál? Ještě dlouho mě a nás budeš napínat? Kdy bude sex? Kdo dojdou k bábě? Kdy bude sex? Co má znamenat její alter ego? Kdy bude sex? Kde je Severus? –proč mám nutkání věřit tomu, že upadla do bezvědomí?-
Kdy bude sex?
Výborně, skvěle, úžasně
Působivé
Zápočet nemám

10.04.2011 23:05 Zuzana

Jééj takže ona už uvažovala nad tým čo urobí, keď nájdu ten posledný kryštál. Ja dúfam, že či sa už vráti k svojmu pôvodnému veku, alebo nie, stále zostane so Severusom. Som rada, že sa rozhodla, len či to rozhodnutie nezmení... Predstava Severusa ako ju v náručí odnáša z jaskyne aby mohli byť navždy spolu je nádherná a aj táto veta: „...nechtěl to říkat jen proto, aby ta slova zazněla.“
myslím, že má pravdu, neviem, či je správne veriť jej s tým napravovaním ramena :D predsa je to len študentka a ešte k tomu Luna.
Severusovo váhanie mi bralo dych. Tak strašne mi ho bolo ľúto a keď prišlo od Luny to vyznanie tak sa mi uľavilo a tešila som sa s ním. Bolo to krásne. Ten koniec sa mi nepáči. Čo si urobila Severusovi? Kde zmizol? Bude ešte jedna kapitola?
Teda Sara táto kapitola bola zase úplne super. Už sa teším na to, keď bude poviedka komplet a ja si ju prečítam naraz jedným ťahom.

10.04.2011 22:39 Michelle

teda, ja asi na tvoje povídky budu potřebova kyslíkový přistroj..
pořád jenom zadržuju dech..a nakonci vždycky zjistím, že už vůbe nedýchám.. :D

dají si pocity vůbec slovy popsat? dokonalé, skvělé, napínavé, strhující..
taky mě mooooc mrzí, že se blížíme ke konci :((((
ale i tak se moc těším na další kapitolku!!

10.04.2011 22:26 Hiha

nádherna kapča

10.04.2011 22:23 Jana

boooooooooooooooooooooomba

10.04.2011 22:00 Míša

povídka má úžasnou atmosféru, měla jsem přilepené oči k monitoru, skoro nedýchala a bála se s ní!:D Ale, jak to bude dál????? Takhle to useknout:D...těším se na další kapitolu:)

10.04.2011 21:46 crazy

prooooooooooooooooc???? Proc zrovna v tom nejlepsim!!! Takhle nás napínat....
Páni těším se na další díl... :)
už vím proč Severus zmizel... Luna přišla za Lunou... Na pokec... :D
joo a Chav... Proc mám vždy z tvých komentů pocit že budu muset začít nosit plenky??? :D
Skvělá práce Saruš ;))))

10.04.2011 20:57 zuzule

Páni! Nedalo se od toho odtrhnout, jen valím oči. Super!

10.04.2011 19:38 Pirswe

Má reakce na konci téhle kapitoly: "Eee...co??" :)) Jinak je to super kapitolka a těším se na pokráčko ;)

10.04.2011 17:45 Kitti

Sakra, takhle to utnout....... co to na ně zase číhá? grrrrrrr. že by mladá Luna? mno, jsem zvědavá na pokračování a doufám, že bude brzo. Jo jo, je smutný, že se blížíme k závěru, dvojice Severus Luna je vzácná, vlastně je to první povídka, kde jsem na ni narazila,ale moc se mi líbí, tak doufám, že brzo napíšeš další, jde ti to dobře:-)))

10.04.2011 14:28 Chavelierka

Nepropadejme panice, statistika nám to vyčíslí ;)
Taky mě mrzí, že už nám tenhle pár pomalu mizí v seznamu „dokončené“

Děkujeme, odejděte, dál už to zvládneme samy, drobné si nechte ;)
Jak se Luna mohla vůbec domnívat, že by někdo mohl jít před Severusem? :D
A Severuse odnesem v krabičce od sirek :D
Uraženě se handrkují na začátku cesty, aby to rovnou vzdali?
Zeptat se třeba kde maj hnízdo škrkny? :D
Ale kvůli tomu pohledu, těm hlubokým očím, úsměvu, polibku i by vraždila spousta žen :D
Hezký, takže ona už nechce zestárnout, tak proč nejdou domů a užívat vyšetřený čas jinak ;)
Ano udělá si z něj domácí zvířátko, Severus podpantoflový :D
A to mu to nemohl někdo naprášit a my bychom pak měli pár pikant scén :D
Juj, promiň Seve, já ti opravila to druhý rameno, dáme druhý pokus? :D
Oheň, voda, vítr být. Na krku nést známku blíženců… hučel jim za zády Dalibor :D
Já chci vidět Severuse utíkat, fakt. Ani mu nechytl šosík? :D
Nepustím, tě. Šup s ní na gril :D
Hmm pochybnosti, to je zrádná věc, to by se mělo zakázat.
A to si jako musí vybrat zrovna tuhle saunu na třídění myšlenek?
Miluju, a je to venku
Severus uslyšel ta slova a zděšeně se rozběhl rozhodnut dostat se co nejdál pryč :D
Já bych z těch její snů už měla vážně schízu
A právě se nacházíme pod Hagridovou hájenkou. Šplouch. Asi byl na toaletě :D
Že by jeden chrobáček, vedle druhého? :D
Severus odešel bál se, že mu to rozhodí mikádo :D
Ne hysterči jen jsem si šel prohlédnout zdejší prostředí, asi si zde založím nový sklep :D
Já říkala, že z toho bude schíza :D

Supr náhled do hlubin Luniny a Severusovi duše. Kdo by řekl, že první koho dostanou emoce, bude právě mistr. Jsem zvědavá, jak dopadne rozhovor Luny se svým vnitřním já :D Kdo bude asi za vítěze. Kde se najde zakopaný lektvarista? Tož autorko s chutí do nás nacpi další příval nápadů, ještě mám spoustu nevyplněného místa ;)

10.04.2011 12:02 Lída

Že ty to vždycky tak utneš!:D Tytyty ach jo ted neusnu, protože nevím jak to dopadne!:D Co když tam Sevíka něco spapalo?:D

10.04.2011 12:00 Pampeliška

Skvělé, jsem zvědavá jak to dopadne. Chudák Luna ocitnout se na jejím místě asi bych strachy zešedivěla:D

10.04.2011 11:58 Anetka

nemám slov nádhera

10.04.2011 11:58 Jimmy

ty brdo.. tak to skončilo hodně napínavě

10.04.2011 11:49 Káča

nádherna kapitola skvělé a jsem první juchůůů:D
jsem zvědava co uvidí Luna