SaraPolanskaseznam.cz
nikdo nic nepíše
:

» Článek

Souhvězdí - 10. kapitola

31.10.2010 20:10 - SaraPolanska - Souhvězdí - komentáře (37)

10. kapitola – Lupa


Této kapitoly si važte, protože teď si na další budete muset počkat až na 18.11. :-) Mezitím Vám sem hodím jednorázovku - parodii.

Věnováno všem, co ztratí slovíčko v komentu, který je pro mě odměnou. Klidně se rozepište, opravdu mě to moc těší. Ono to není jednoduché psát, pečovat o dítě a rodinu a ještě si občas odpočinout. Motivujte mě proto dostatečně :-)))


 

 

Sedalius Metlička se ještě chvilku přehraboval ve velkém pracovním stole se spoustou šuplíků a Luna se nesměle držela za Severusem. Byl teď možná její jedinou nadějí. Dokud on bude mít zájem na tom se jí zbavit, tak může doufat, že se mu to povede. Smutná bilance.

„Tady je,“ řekl trochu zasněně majitel domu a zvedl do výšky očí jako dlaň velký průhledný krystal.

„Přišli jsme na něj úplnou náhodou. Stejně jako na všechno. Můžete se na konec cesty dostat za měsíc anebo taky nikdy. Všechno je to… jedna velká náhoda,“ mluvil dál a nespouštěl zrak z krystalu, který přetáčel v prstech a nakonec ho podal Severusovi, jenž k němu rázně vykročil a tajemný předmět si od Sedaliuse převzal se zamyšleným výrazem.

„Nechcete tu přenocovat? Už je dost pozdě.“

„Ne, vrátíme se.“

V této situaci Luna pochopila, že jejich hostitel musí profesora Snapea opravdu znát, neboť mu v jeho rozhodnutí nijak nebránil a dokonce ho ani nepřemlouval.Ten se pomalu chystal k odchodu uklidivší si záhadný krystal do kapsy.

Rozloučení proběhlo rychle, ale zdvořile.

„A pokud něco vypátráte… přijďte mi to říct, prosím.“

Severus jen kývnul a rychlým krokem mířil k brance, která se těsně před ním sama otevřela a nechala pohodlně projít i Lunu, jež se snažila svého učitele dohnat.

Povedlo se jí to asi v polovině cesty vedoucí od domu na větší asfaltovou cestu spojující část vesnice s náměstím.

Severus mlčel a nevypadal, že by se to chystal nějak změnit. Pravděpodobně vstřebával zážitky a Luna si vzala příklad a dělala totéž.

Zajímalo ji, jestli bude po další stopě pátrat sama nebo zda může počítat s pomocí.

Severus byl popravdě rozhodnut to vzdát. Pokud toto byla jediná stopa a šance přijít na to, kde je další ušmudlaný krystal, tak to může rovnou vzdát.

U kašny ani v jejím okolí opět nebylo ani živáčka.

Přemístili se okamžitě a po jejich přítomnosti zbylo ve vesnici jen hlasité prásknutí.

Neměl náladu ani sílu se jít ještě v těchto hodinách dohadovat s Brumbálem, proto mu poslal pouze stručný vzkaz o jejich návratu a s příslibem, že se zítra zastaví.

„Pomůžete mi?“

Prostá otázka, která dokázala ve tváři Severuse Snapea, jež k ní byl otečený zády, vyvolat značné překvapení.

Takže ona to vzdát nechce. Když ona nevzdává téměř nulovou šanci, slušelo by se, aby on ano? Možná, že to nakonec taky nevzdá hned.

„Slečno Láskorádová, byla jste tam. Vše jste slyšela. Kolik myslíte, že máte šancí na naleznutí byť jen další stopy natož na shledání s jakousi čarodějnicí, jejíž existenci může potvrdit jen jediný člověk na celém světě a jejíž pomoc také nemusí být nijak jistá?“

„Třeba to bude dobrodružství,“ ukončila vzájemnou konverzaci Luna a bez dalších slov odešla do své malé ložnice nechávajíce za sebou zmateného Severuse.

Ten se ještě na chvilku posadil za stůl a pozoroval onen krystal.

Vypadal, jako by byl jen částí skládanky. Byla to další stopa, nebo je toto jen půlka toho, co je mohlo zavést dál?

Otočil kámen v prstech snad stokrát, než ho položil na stůl před sebe.

Zamyšleně se k němu otočil bokem a složil si ruce do stříšky, kterou následně přiblížil ke svým rtům. Soustředěný výraz naznačoval, že je zcela ponořen do svých myšlenek.

Asi hodinu po jejich příchodu se zvedl, aby se také vyspal. Byly skoro dvě ráno.

Přešel kolem stolu a po jeho straně nechtěně shodil několik pergamenů. Zamračeně se sehnul, aby je sebral, když mu v ruce zůstala nedávno darovaná lupa. Byla položena na pergamenech a první myšlenka jejího nového majitele byla, že je štěstí, že se nerozbila.

To skutečně bylo.

Severus se zvedl a aniž by úplně přesně věděl, co dělá, podíval se skrz sklo.

Zornice se doširoka rozšířily ve chvíli, kdy pohlédl na svůj stůl. Přesněji na ležící krystal.

Ve dříve na pohled mrtvé hornině bublal pramen vody, jehož modrá záře zobrazovala na protější stěnu několik slov.

Severus nevěřícně pohlédl mimo lupu, ale nic neviděl.

Draci, Prut, Evropa, střed.

Přesně tato slova odrážela voda ze svého středu a přesně tato slova Severus viděl jen skrze lupu. To mu připadalo jako velice zvláštní náhoda.

Zapsal pro jistotu indicie na pergamen.

„Takže další je nejspíš oheň?“ zeptal se sám sebe a s těžkou hlavou odešel spát.

 

Stála opřená o stěnu tvořenou z hlíny. Kolem ní byla tma a ona šmátrala rukama kolem sebe. Ve svém nitru tušila podivnou úzkost z místa, ve kterém se nacházela, aniž by věděla, kde je. Nad ní se něco pohnulo. Pták? Jasné světlo ji  zprvu ozářilo a ona musela své oči na náhlý zdroj světla přivyknout. Nebyla to jen stěna ze zeminy, byl to hrob. Snažila se pohlédnout na náhrobní kámen, který se zlověstně tyčil na jedné z kratší stran vyhloubené díry.

Zde odpočívá šest tisíc dvě stě devět svítání a západů. Luna tomu nerozuměla. Najednou se nad ní zjevila podivná postava staré ženy. Vlasy měla bílé jako sníh a byly propletené ve zvláštním klobouku, který připomínal větve stromu. Oči měla zapadlé a ústa černá jako noc. Hleděla na ni  přísným pohledem svírajíc v rukou lopatu, kterou nejspíš hrob vykopala. V jejím pohledu bylo ještě něco, něco laskavého, ale nyní vzdáleného. Zanořila lopatu do země a hodila na dívku trochu vlhké hlíny.

Luna vykřikla.

„Udělej pro mě něco.“

Hlas ženy zněl, jako by ho nesl vítr a v duši bodal jako palčivé uhlíky vyndané z ohně. Zároveň se se  sypáním  zeminy  z dálky ozývalo šumění moře.

„Najdi mě!“

 

Zírala do tmy a snažila se uklidnit svůj dech. Zítra už mu o tom musí říct.

 

Od Brumbála se vracel v náladě, kdy by se mu z cesty mělo klidit všechno, co si svého bytí na této planetě váží. Měl pocit, že je snad jeho chyba, že není věc vyřešena a naopak to vypadá ještě na dlouhé řešení.

Brumbál do konce prázdnin ovšem ponechal Severusovi i Luně volné ruce, co se týče dalšího cestování.

Pořád ještě všichni doufali, že před úderem půlnoci posledního dne tohoto roku už bude vše jako dřív.

Alespoň, že mu ředitel nezávisle potvrdil jeho domněnku, že další zemí, kde bude schována stopa, bude Rumunsko. Země draků, jíž protéká řeka Prut nacházející se v Evropě. A ten střed. Severus doufal, že slovo střed skutečně znamená střed země. Jestli ne, tak opravdu netuší, kde na tak obrovské ploše bude hledat kus průhledného kamene. Co však bylo zarážející, nikdo v Anglii patrně nevlastnil podrobnou mapu samotného Rumunska. Ta země zde byla známa jako divoká, nespoutaná a ne zrovna moc prozkoumaná. Kromě Kruvalu a velké osady na chov draků tam nebylo nic, co by stálo za zmínku.

Severus věděl pouze o dvou lidech, kteří to tam znali.

Igor Karkaroff a Charlie Weasley.

Ani s jedním se nebavil a bavit nechtěl. Brumbál sice naznačoval, že by bylo dobré se s Igorem spojit, ale ten se udělal sám pro sebe jako ředitel Kruvalu a svou minulostí se nijak nezabýval.

Severus mu to zcela schvaloval a dělal to samé.

Odpoledne se přemístí do České republiky, která byla asi v polovině cesty. Tato země skýtala bohaté spisy o okolích zemí a tamější Čarodějná univerzita skrytá v Hradčanech hlavního města se honosila pověstí nejvybavenější a nejobsáhlejší knihovny kouzelnického světa.

Stejně se tam chtěl už dávno podívat.

V polovině jeho přemýšlení a studiu podivného krystalu se v pracovně objevila Luna. Měla noční košili, která leccos poodhalovala a dle jejího výrazu to bylo poslední, co by ji zajímalo.

Zamračil se.

„Musím Vám to říct. Od té doby, co jsem tady, se mi zdají divné sny! První byl o pádu do vody, málem jsem se utopila a pak nějaký hlas řekl: Probuď se, a já-,“ „Počkejte, uklidněte se a mluvte pomalu,“ skočil jí do řeči.

Luna skutečně slova doslova chrlila.

„Od té doby, co jsem tady, se mi zdály čtyři sny. První byl o pádu do hlubin nějakého moře. Uslyšela jsem hlas, který mi řekl, abych se probudila. Druhý sen byl o průchodu skrz plameny. Hlas se zase ozval na konci snu a pro změnu kázal, abych se zamilovala. Třetí byl o zemi plné kamenů, kolem kterých běhal silný vítr. Vedla jsem tam sebe sama, akorát to byla moje dřívější podoba tvořená z větru, z provázků pulzujícího vzduchu. Nakonec jsem sama sobě řekla, ať se nadechnu, a když jsem se probudila, asi jsem skutečně nedýchala. Bála jsem se čtvrtého snu a ten se mi zdál dneska. Byla jsem v hrobě a nějaká divná žena na mě házela hlínu. Řekla: Najdi mě.“

Poslední slova Luna pronášela zastřeně a dívala se někam za profesora, který ji propaloval pohledem. Zapsal si co říkala.

„Jste si jistá, že nejste pouze ovlivněna tím, co jsem Vám říkal o té lupě nebo z vyprávění Sedaliuse?“

„Ne. První sen přišel den před tím, než jsem Vám tu lupu dala.“

„Je to zvláštní, ale ta lupa je pojítko. Teď se mi to jeví vcelku logicky.“

„Pojítko?“

„Ano. Odkud ji vlastně máte?“

„Dala mi ji matka, že mi jednou pomůže.“

„A měla pravdu.“

„Jak to myslíte?“

Severus se zvedl a vzal do rukou kámen i lupu. Pak podal Luně její bývalou věc a naznačil, aby se skrz ni podívala na kámen. Její modré oči teď byly plné jiskřiček naděje. S očekáváním se na profesora podívala.

„Jak jste to věděl?“

„Nevěděl. Náhoda. Přesně jak říkal Sedalius. Jediné, co nesedělo, bylo pořadí jednotlivých elementů. Nevěděl jsem, podle čeho je seřadit, když dle knih neodpovídají…“

„A teď to víte?“

„Ano.“

„Ale jak?“

„Vy.“

„Já?“

„Přesněji řečeno Vaše sny. První se Vám zdála voda, pak oheň, vítr a nakonec země. Dle mě to bude správné pořadí.“

„To je úžasné,“ vydechla Luna a poprvé se u něj shledala s mírným náznakem úsměvu.

 

Přidej komentář:

Autor:
Komentář:
Odřádkování se zachovává, HTML není povolené
Opiš kód:   Kód je nečitelný, ukaž jiný

Komentáře:

25.12.2011 01:22 Mitchell

In awe of that awnser! Really cool!

23.01.2011 21:43 Crazy

bomba... u snu jsem se i celkem bál ;)) a velká čest pro náš domov ;)) já věděl že jsme nejlepšíí :)

10.11.2010 12:50 soraki

Saruško, tahle povídka se mi moc líbí. Jsem ráda, že jí pomůže hledat, ale stejně mám pocit, že to bude docela k ničemu, tedy jako, že ten proces je nevratný... ale těším se na tvé rozuzlení

03.11.2010 22:52 pimpinela

Skveléé :) Dobre som si tipla, že tá lupa a sny majú niečo spoločné :) Musím priznať, že poviedka sa mi veľmi páči,dobre sa číta a je úžasne napísaná...proste závisť. :DD...teším sa na ďalšiu kapitolku. Tak prajem peknú dovolenku. :)

03.11.2010 20:22 elulinek

18.11. nám sem samým štěstím z Irska hodíš všechno, jak tě znám
já tě namotivuju: PIŠ, NEBO TI BUDE PŘIDĚLENA JEDNA XYZ (pak se na icq zeptej) RODINA
ne, ta montáž se mi s tebou líbí víc jak s lůnou
no jistě, oni u tebe přenocujou jenom pro to, že nechtějí cestovat půl minuty přemisťováním a pět minut cesty přes pozemky do danžeonu ne. ach jo, ti metličkové....
U kašny ani v jejím okolí opět nebylo ani živáčka.- jen mrtvými se to všude hemžilo
Zde odpočívá šest tisíc dvě stě devět svítání a západů. - já husí kůži mám, když na tohle se podívám
hasky, prut přímo v európě.
no to chce mudlovskou mapu, ne kouzelnickou, víš, seve
jo tak do české republiky. beztak do prahy. to by mě zajímalo, koho bude hledat
Tato země skýtala bohaté spisy o okolích zemí a tamější Čarodějná univerzita skrytá v Hradčanech hlavního města se honosila pověstí nejvybavenější a nejobsáhlejší knihovny kouzelnického světa. muhehehehehe
„Pojítko?“ ano, luno, to znamená, že něco k něčemu pojí
Úžasné. Luno, měla bys vědět, že všechno, co napíše Sara, je úžasné
no to by mě zajímalo, jestli se severus staví u vás doma. třeba se s ním potkáte s gábi na procházce =D ježiš to bych chtěla vidět =D
Co se Severus dozví na (v) Hradčanech. Kam ho to dál zavede? Co lůna z Lůna?
Moc se mi líbila ta bába nad tím hrobem. Nějak nevím... nedokážu ti popsat, proč se mi to líbilo. Moc supr sen. Supr. =D
Výborně, skvěle, úžasně.
Působivé, jako vždy =))

03.11.2010 15:52 Míška

Tak si nás rozmazlovat uzasne

02.11.2010 21:17 Merssii

nádherna..jéé ja se nemuzu dočkat další

02.11.2010 20:59 Chavelierka

uvědomuješ, si, že už jsem ti tu dlouho nespamovala? :D

02.11.2010 20:59 Chavelierka

no jistě, zase 20x přidat kod, než si můžu zatapetovat :D

02.11.2010 20:59 Chavelierka

A jsme tu zpět Hříšná Sarah se svými pohádkami pro holčičky :D
Do 18.11? to do té doby někde rozbiju hlavou zeď jak budu řvát já chci další a bít čelem do cihel :D
Hmm já ho tam neztrácím, strkám je tam úmyslně :D

Sedalius Metlička se ještě chvilku přehraboval ve velkém pracovním stole se spoustou šuplíků, než se rozhodl z něj vylést a věnovat se opět hostům :D
Severus jedinou nadějí? Holka máš ty to, ale růžové vyhlídky…. Nebo černé? :D
Krystal, který zašrouboval do lustru, „konečně na ten bordel uvidím“ :D
Měsíc se Sevem nebo věčnost? Beru druhé ;)
Mám jednu proleželou madraci a rozdrbaný gauč, bezva nocleh no neberte to ;)
Sev krade krystaly? No to bych do něj neřekla :D
Jasně s každým prdem, se sem budem přemísťovat to přísahám :D
Severus trénuje chodecký závody, Luno zvykej si na sprinty ;)
Neeee Severus Snape se přeci nikdy nevzdává!
Toho bohdá nebo Merlindá to je fuk, aby Sev od krystalu utíkal :D
„Přemístili se okamžitě a po jejich přítomnosti zbylo ve vesnici jen hlasité prásknutí.“ Tahle věta se mi děsně líbí, ale nevim proč
Do hrobu? Určitě! Nebojte :D
Hazky to rozštípla:D
Mám to to je kriptonit, že jo? :D (Chave odkojená americkými filmy :D)
„…složil si ruce do stříšky, kterou následně přiblížil ke svým rtům.“ Jo jo tenhle výraz miluju
Mě úplně zamrazilo, když prokouk ten krystal
Dracííííí supr to se mi začíná líbit ještě víc, když to snad ani nejde :D
Brrr miluju ty její sny, absolutně nechápu co jí říkaj. Sice začínám tušit, ale uvidíme ;)
Ony jsou úplně luxusní, orosila jsem se až pod kolenem ;)
„Od Brumbála se vracel v náladě, kdy by se mu z cesty mělo klidit všechno, co si svého bytí na této planetě váží“ wau kam na ty úžasný věty chodíš?
Volné ruce povídáš? :D
A Popelka, ehm Luna ztratí střevíček a Sev nasedne do dýně :D
Rumunsko není tam Drácula? :D
No to by mohl vážně hledat dlouho :D
Jo jo jo osada drakůůůůů.
Berem Weasleyho? :D
Jupíííí jede se do Prahy, kdy se tam bude vyskytovat? Zajela bych si zaturistit :D
Jí možná ne, ale vim o jednom morousovi, kterého to zajímá :D
Ha, že by první zbližování?
Tak to mě nenapadlo, že ty sny určují pořadí, zase si mě dostala
Jak to děláš?

Saru jsi úžasná!!!!!! A každému kdo tvrdí opak, vyškubu všechny chlupy a pak mu je budu strkat zpět v jiném pořadí…
Tvá povídka je skvělá a úplně mě chytla, nejlepší by pro nás závislé bylo kdyby si sem hned hodila zbytek :D
Šup šup šup píš píš píš, né že by to byl rozkaz, ale už aby to bylo ;)

02.11.2010 20:42 Barbora

nádherna kapitolka:)

02.11.2010 16:51 Jana

Podle popisu Metličky mi připomněl mého dědečka:D:).Krásně vše vysvětlené popsané,skvělý nápad:)

02.11.2010 16:48 jimmy

Ále nikdy se nestačím divit co nevymyslíš.Krásné opravdu krásné :) nechces to z filmovat?:D
Hned bych an to šla do kina!:DNe vážně krásně napsané:)moc se mi to líbí ty víš , že obdivuju tvůj dar a vždycky budu směkám:)

02.11.2010 16:43 Míša

och další kapitolka jsem slepá včera jsem tu byla a žádné jsme si nevšimla:D..strašné semnou no krásne

02.11.2010 14:19 Paja

nádherné

02.11.2010 13:22 Anet

Nádherna kapitolka :) no super nemám slov.Nechápu proč tak málo lídí komentujé , když vidím kolik tu chodí lídí,že Vám nění trapně:),jako kdyby vás pár vět zabilo:).No jinak moc krásně píšeš a určitě se budu těšit na další:)

02.11.2010 13:20 Andy

nádhera klobouk dolů

02.11.2010 11:26 Deborka

Ááách no krásna kapitolka:)..Ty jo krásně vymyšlené ja si říkala,že ty sny tam budou hrát nějakou roli:D:)bomba

02.11.2010 11:24 Patricie

Nádherna kapitolka:) ach o nemůžu se dočkat další kapitolky:)
přece jen Lupa nečemu pomohla

02.11.2010 11:24 Jitka

obrázky krásne kapitola skvělá

01.11.2010 22:12 SaraPolanska

Zítra vám všem odpovím, jen jsem si nemohla pomoci: Michelle: děkuji moc, knížka by to možná byla pěkná, horší je fakt, že by mě milá Rowla asi rozkousala :-D
A jsem ráda, že se ti to líbí. V této povídce jsem nespěchala. Jinde se snažím hlavní hrdiny sblížit na můj vkus až moc křečovitě. Tady to šlo samo a hlavně - má to čas. Vše přichází velice postupně a tak nějak samozřejmě. Nemusíte se bát sexuální scény v příští kapitole, ale slibuji, že v té příští se nad pár věcmi pobavíte :-) Nechám Sevíka trochu dusit ve vlastní šťávě :-D

01.11.2010 22:03 Michelle

ještě dodatek, obrázky jsou úúúžasné..
popravdě Luna se mi (obrazově) k Sevíkovi hodí mnohem líp než Mia..

01.11.2010 22:02 Michelle

och och, nádhera, nemám slov..
Saro, to je skoro na knihu!! Teda mohlo by být, ale námět úžasný, originální.. skvěle to do sebe zapadá a já jsem napsajá jako kšandy, co bude dál..
Dokonce ani neřeším, zda a kdy se dají dohromady a jsem fakt zvědavá na zápletku.. což se přiznám není pro SS povídky u mě typické!!

Takže 3x bravo a těším se na pokračování!!
..po 18ctém bude 3x hurá :D

01.11.2010 21:27 Zuzana

Obrázok znovu nádherný, ale pokračovanie až 18-teho?????? Za paródiu veľké díky vieš, že ja Tvoje paródie milujem, ale na koľko preboha ideš do toho Írska? Bez Luny vydržať tak dlho? To si asi začnem čítať celé odznova. Severus na tej koláži drží Lunu nádherne dôverne okolo pása :) niečo sa už bude medzi nimi diať? Jaj teším sa z novej kapitoly a keďže poctivo napíšem vždy svoje dojmy, tak venovanie patrí aj mne ďakujéééém.
Chúďa Luna musela bežať za Severusom ako stíhačka? To je teda nezdvorák! (No ale milujem ho aj tak) On je rozhodnutý vzdať to? To nebude pravý Severus. Severus sa nevzdáva. Ale tuším ,že v tom Lunu samú nenechá. On sa len hrá na takého tvrďasa, ale v duši je stráááášne dobrý. Ach to je dobre, že mu tá lupa spadla a napadlo mu kuknúť cez ňu. Čo to uvidel? „Draci, Prut, Evropa, střed.“ takže oheň? Ja som asi blbá, ale prečo Európa? Možno to neskôr vysvetlí...
Lunin sen bol zvláštny a desivý. Zaujímavý nápad. Takže to bude asi tá čarodejnica a vie o Lune? Veľmi zaujímavé.
Aha! Tak tie indície sú o inom ako som si myslela :D
Severus ide od Albusa nervózny? Kto by sa mu aj čudoval, že?
Luna v nočnej košieľke mu prišla povedať o svojich snoch a on je tak duchaplný a hlavne nevšímavý, že si chladnokrvne zapisuje poznámky??? Studený ako psí čumák. Kedy sa trošku rozpáli?
Krásna kapitola. Riadne si to skomplikovala, som zvedavá na postupné rozmotávanie indícií a teším sa s nimi do Rumunska.
P.s. celej rodine prajem skoré uzdravenie :)

01.11.2010 18:52 pampeliška

Nemám slov to je nádherna kapitolka uzasné

01.11.2010 14:52 nadin

Luna ako Sybyla?
A Severus je bez vyrážky?
Tak za tým niečo naozaj bude!

01.11.2010 11:13 zuzule

Paráda! Takže ty sny jsou přeci jen k dobru. Ani lupa nebyla k zahození. Vzhůru za dobrodružstvím!

01.11.2010 09:12 Diana

Super to bude skvělé

01.11.2010 08:18 Leannka

Takže ty si ideš zatiahnuř Sevinka k tebe domov?
No počkaj! vrrr

Tento príbeh ma úplne vtiahol. Čakám nielen na intimnosti, ale aj na dobrodtužstvo? To sa teda často nestáva.
Si úžasná

Ďakujem

31.10.2010 22:34 Anetka

Nááádherné moc jsem se na tuhle kapitolku těšila a samozřejmě nezklamala..Nádherná susper nápad..:)

31.10.2010 22:29 Lenička

Nádherné krásně vymyšlené super nápad smekám

31.10.2010 21:21 miriabar

Jaj! No ja sa tak nenormálne teším kam ich toto zavedie!!! Tá lupa je teda "pojítko" - to naozaj nebude náhoda...ale sa to naozaj zamotáva...a tie sny...no tento posledný bol dosť nepríjemný...
"Ani s jedním se nebavil a bavit nechtěl." - :D:D:D toto je náš chlapec :D
Ďakujem za kapču, na ďalšiu budem napäto čakať :D

31.10.2010 21:15 SaraPolanska

Drahá Lyro, velice ti děkuji za vyčerpávající a konstruktivní komentář. :-D
Ty sny, se jí, drahá Lyro, zdají z jednoho prostého důvodu. Jednak proto, aby znali správné pořadí těch elementů a zbytek se dozvíš v průběhu povídky :-D Teď vědí o trochu víc, co mají hledat :-)
No vidíš, premiéra. Uvidím, zda stihnu po návratu z Irska ještě hned na premiéru, ale snad ano. Těším se na to jak malá holka :-D A nezdržovala jsem, jen jsem to nestíhala, to jistě omluvíš :-D Děkuji!

31.10.2010 21:04 Lyra

Ježiš tam má být -tvojí výhružku-

31.10.2010 21:02 Lyra

1) Toho 18.11 vybereš taky tak bezva načasování jako v kině v Lounech tam je premiéra 18.11 a ještě od 00.01! už mám lístky, ale to nechme stranou...
Bylo to fakt super, já jen doufám, že svojí výhružku rozkecáme... tedy aspoň se o to modlím... Kapča je neobyčejně obyčejně nadprůměrná... byla o něco kratší, ale vzhledem k tomu co postihlo tvé veliké TY to omluvím... co se týče děje: je to fakt zajímavý... jak to, že se jí zdají ty sny, ale proč se tak blbě ptám ty a TVÉ hodné TY nám to úrčitě vysvětlí. Za to zdžování by jsi si zasloužila jen to jedno slovíčko předešlého komentu, ale netýrám tě tu celý večer pro jedno slovo... na to Tě a Tvé TY i s můzou mám moc ráda...

31.10.2010 20:17 Lyra

Potvoro!

31.10.2010 20:16 SaraPolanska

Jsem prvníííí :-D