SaraPolanskaseznam.cz
nikdo nic nepíše
:

» Článek

Souhvězdí - 8. kapitola

11.10.2010 19:11 - SaraPolanska - Souhvězdí - komentáře (33)

8. kapitola – Náznaky odpovědí


 

Vzhledem k délce kapitoly se pořádně nabažte, protože dřív jak za 5 dní další Luna nebude :-D Věnováno Irské skupině - již za měsíc a dva dny :-D a elu, protože nechápe, že jeden člověk nemůže být dvakrát :-D Jo a dodatek: taky to věnuji sobě, protože mi půlka netu říká Sáro, ale devátého mi nepopřál absolutně nikdo :-D

 

Vzbudilo ho světlo slunečního paprsku, které se mu rozeběhlo po obličeji a snažilo se ho svou nebývalou intenzitou vytrhnout ze snění. Ze sna ho budil ještě nějaký zvuk, ale jeho unavená mysl se ho snažila dlouhou chvíli potlačovat za hranice nedůležitosti.

Teprve teď, když se rozkoukal, si všiml dvou sov na okně, jak čas od času zkusí štěstí zaklepáním zobáků na sklo.

Jak dlouho spal, netušil, ale dle tupé bolesti ve spáncích odhadoval, že moc dlouho ne.

Usnul v kalhotách i košili. Ještě chvíli dával mozku šanci na vzpamatování a pak rázně vstal.

Otevřel starou mosaznou kličku na okně, aby vpustil do tepla své ložnice oba poštovní ptáky.

Křiklan, jak předpokládal, nevěděl víc, než on sám. Prakticky mu odrecitoval poučku z učebnice, kterou si stejně tak dobře přečetl sám. Pergamen bezvýrazně roztrhal a hodil na malý noční stolek, kde měl položenou hůlku, olejovou lampu a jednu v kůži vázanou knihu, která neměla ani název ani autora. Její křehká vazba se zdála být nejméně stoletá.

Převzal pergamen od druhé sovy, kterou osobně odeslal Mario Durfik mladší a se zamračeným výrazem udělal s kusem pergamenu to samé jako s tím prvním.

Posadil se na postel a unaveně si protřel kořen nosu a oči.

„To nám to krásně začíná,“ zamumlal sám pro sebe zamračeně.

Ještě ovšem zbývala odpověď, do které od začátku vkládal nejvíce nadějí.

Převlékl si zmuchlané šaty, aniž by se jen kouskem svého soustředění odvrátil od záležitosti, která se mu dnes vkradla i do snu.

Nevybavoval si ho.

Zapnul si manžetové knoflíčky a schoval je pod černý cíp kabátce. Podíval se na noční stolek a sáhl po hůlce, kterou následně rychlým, ale sotva znatelným pohybem použil k podpalu malé hromádky pergamenů s jednotlivými odpověďmi. Pak už bez rozhlížení vstal a opustil místnost.

Ani ne deset minut poté zasedl za svůj pracovní stůl, aby prošel alespoň psaný inventář zásob a přes svátky dal mimo jiné do pořádku sklad. Lunina záležitost rozhodně nebyla tím, co by toužil za půl roku řešit zas.

 

Našlapovala po skleněných kamenech nad mořem, které se rozléhalo, kam jen oko dohlédlo. Nikde nebylo vidět ani náznak jakékoliv pevniny.

Kameny byly kluzké akorát tak na její drobné chodidlo. Neviděla se, ale cítila, že je ve svém starém těle, když se náhle začala měnit, cítila, jak se každičké zákoutí jejího těla mění a dospívá.

Noha najednou začala sklouzávat z kamene, na kterém stála a ona začala padat.

Padala a křičela. Její dospělé tělo ji zradilo a ona se teď díky tomu zabije.

Pád byl hluboký a každým okamžikem proťala jednu ze svých vzpomínek až do okamžiku, kdy ji pohltila voda. Klesala níž a níž a kolem ní sláblo světlo.

Zase někde za svými zády uslyšela hlas. Jako by bublání vody či šumění horské stružiny, i když si nebyla jistá, jestli kdy nějakou slyšela. Byl to zvuk vody.

„Udělej pro mě něco...,“ hluboké šeptání uvnitř její hlavy, ten hlas byl povědomý, „probuď se!“

 

Luna se s chrčivým a sípavým dechem prudce posadila. Byla úplně mokrá a přerývavě dýchala.

Co to mělo znamenat?

Ruce se jí třásly a celá se chvěla.

Co když se příští noc neprobudí? Co když se její duše uvězněná v dospělém těle nedokáže sloučit a ona v tom těle umírá?

Vystrašená se došourala do koupelny, kde jak se přesvědčila nejistým klepáním, nikdo nebyl.

O chvíli později z ní voda snímala těžká břemena, která bránila její duši dýchat.

Alespoň pro teď.

 

„Už jsem si začínal myslet, že budete spát až do večeře.“

Bylo půl deváté ráno, ale jeho tři hodiny bdělosti mu připadaly jako půl dne.

Vzhlédl od velké, téměř třináct palců dlouhé knihy, aby se shledal s jejím pobledlým obličejem se znaky jistého znepokojení či snad dokonce strachu.

Místo slov povytáhl obě obočí a doufal, že se ke svému stavu vyjádří sama.

Ona jen potichu požádala o nějakou snídani.

Přivřel oči a svým rentgenovým pohledem se snažil vyčíst co nejvíc. Pak ale potichu vstal a malým pozlaceným zvonkem, umístěným na poličce za ním, přivolal jednoho z hradních skřítků, aby přinesl Luně cokoliv, co si poručí. Tak si pak z tácu, který by měla co dělat unést i dospělá osoba, vzala hrnek kakaa a rozinkový koláč, který k ústům přiložila jen dvakrát.

Severus svému jídlu také moc nedal, protože neustálé vzdychání z její strany ho znechutilo natolik, že nesnědl ani třetinu toho, co vždy.

Odložila hrnek skřítkovi na tác a odešla zpět do svého prozatímního útočiště.

Neubránil se starostlivému pohledu za mizící siluetou mladé ženy, z nepřítomného výrazu ho vyrušil další známý zvuk.

Za oknem seděla poslední z trojice sov. Sněhobílá s velkýma korálkovitýma očima sledovala zkoprnělého Severuse držícího svůj šálek čaje.

Otevřel okno a cítil, jak se v jeho hrdle hromadí očekávání.

„Doufám, že neseš dobré zprávy.“

Nastavil sově ruku a ta mu na ni bez váhání klidně přešla. Pohladil její bílé perutě a otřel z nich kapky vody. Letěla celou noc. Sova mu ze zápěstí slétla na stůl a čekala.

Převzal si od ní stočenou ruličku a s hlubokým nádechem ji otevřel.

 

Vážený profesore Snape,

odpověď na Vaši otázku nejspíš znám, nicméně se nemohu ubránit dotazu, zda se z Vaší strany jedná čistě o zvědavost nebo snad máte nějaký vážnější důvod se o takovou problematiku zajímat. Informace jsou v dnešní době cennější než zlato nebo drahé kameny a lidé co je mají, jsou obdařeni mocí, která by se měla předávat jen velmi opatrně.

Jistě Vás nemusím seznamovat se svou momentální dlouholetou prací a také s přísnými tajemstvími, které se kolem toho tvoří, proto jistě pochopíte mou opatrnost při předání jakékoliv informace a také skutečnosti, že budu vyžadovat něco na oplátku. Pravdu. Detaily, se kterými mě můžete seznámit osobně, a já Vám zase velice rád poodhalím některé polooficiální knihy o problému, o který se zajímáte.

Myslete si, že jsem přehnaně opatrný blázen, ale to, co nás v minulých letech potkalo, bylo právě díky neopatrnosti.

Budu se těšit na Vaši osobní návštěvu v mém domě ve Drumnadrochitu v Hightlandu.

Je to větší žlutý dům na okraji vesnice nejblíže k jezeru. Určitě ho poznáte.

Se srdečným pozdravem

Sedalius Metlička

 

Vyvedlo ho to z míry a tak sebou jen nezúčastněně prásknul do opěradla židle.

Jakmile vstřebal prvotní zmatek, postavil se do krbu a sotva slyšitelně jmenoval místo, kam ho následně odletaxovaly zelené plameny.

Ředitel se nejspíš chystal popřát Severusovi krásné Vánoce, ten ho ale nenechal promluvit.

„Budu muset na pár dní odcestovat, pane řediteli.“

Brumbál si ho na malý okamžik prohlédl, ale pak mu bez unáhlených závěrů dal prostor pro vysvětlení jeho nenadálé cesty.

„Kontaktoval jsem Metličku, který přislíbil poskytnutí jitých informacích, nejspíše přímo o lektvaru, který by slečnu Láskorádovou navrátil zpět do…,“ zarazil se, „do původního stavu.“

Vynechal zbytečné informace a šel prostě k jádru věci.

„Jsem potěšen, že se snažíš tento nemilý problém tak efektivně řešit. Kdy odjíždíte?“

Severus se zarazil.

„Přemístím se zítra ráno,“ odpověděl mírně podezřívavě.

„Profesor Metlička má jistě své důvody, proč tě zve, a já myslím, že by bylo vhodné, abys sebou slečnu Láskorádovou vzal.“

Černě oděný muž se snažil ovládnout své emoce sevřením pěstí.

„Já-,“ nedořekl.

„Severusi, Sedalius na ní může chtít něco otestovat. Pro jeho zcela specifický okruh zájmu bude slečna Láskorádová jistě zajímavým objektem.“

„Bude mě zdržovat.“

Brumbál pohlédl na svého podřízeného skrz půlměsíčkové brýle a jistě se usmál.

Severus ho začínal podezírat v praktikování nějaké jemu neznámé magie, protože vždycky se jeho vůli podvolil.

Poslušně, takový výraz se mu hnusil už jen při představě, co to znamená, se krbem přesunul zpět k sobě a jal se seznámit se zítřejším plánem i své nedobrovolné břímě ve formě poněkud přestárlé studentky.

Zaťukal, i když alespoň svým výrazem zavřeným dveřím demonstroval, co si o takovém jednání ve svém vlastním příbytku myslí.

Jenže nikdo z druhé strany neodpověděl.

Mírně sebou ošil a zaklepal tak silně, že se z vrchu dveří svezla trocha prachu.

Ticho.

Chtěl naštvaně odejít, jenže pak se v něm hnulo svědomí a on nabyl pocitu, že se mohlo něco stát. Třeba mohla…

Bez rozmýšlení otevřel dveře, které se zavrzáním odhalily pohled do místnosti.

Ležela na posteli a spala. Spala, ale její tělo orosené množstvím potu sebou zmítalo ze strany na stranu.

Zmateně couvl a narazil zády na svícen, který přesunula ke stěně blízko dveřím. Ten se s řinčením pustil k zemi a způsobil značný rámus.

S tichým výkřikem se posadila.

Zírali jeden na druhého, jako by se viděli poprvé.

Nejprve se chtěl zeptat, co to mělo znamenat, ale následně od toho upustil, neboť netoužil o podrobném výkladu rozpolcené duše své studentky a jen jí suše seznámil se svým zítřejším plánem o cestě do severního Skotska.

Rozechvěle přikývla a pak už jen sledovala zavírající dveře.

 

Stála uprostřed plamenů a rukama se snažila bránit oči. Před ní se po zemi plazilo několik dalších lidí, kteří nelidsky křičeli a snažili se uhasit svou odlupující kůži. Výjev samotného pekla, které znala z mudlovských knížek. Kolikrát viděla obraz značně připomínající tento?

Najednou se po jejím boku objevil nějaký muž, neviděla mu do obličeje. Měl černý plášť a kápi. Chytil Luninu ruku, aniž by čekal na její reakci a provedl ji na druhou stranu plamenů. Všimla si drobných jiskřiček, které se kolem nich tvořily, když procházeli skrz. Na konci si však uvědomila, že to byly kapky vody. Muž v kápi se k ní pomalu otočil. Cítila, jak se po jejích zádech rozbíhají studené mrazíky, i když právě prošla ohněm.

„Udělej pro mě něco.“

„A co?“ řekla nejistě a spíš než jako otázka to bylo smutné konstatování.

„Zamiluj se!“

 

Opět se prudce posadila a donutila svou mysl k probuzení. Ta však kapitulovala a ona se dala do tichého pláče, aniž by věděla proč.

Snažila se zbytek odpoledne využít ke zvelebování své malé komůrky.

Trocha skromné výzdoby dodala stěnám vánoční nádech.

Vánoce.

Prsty pohladila prastarou zlatou lupu, posázenou čtyřmi rudými kameny. Byla velká jako její pěst, ale neměla žádnou rukojeť. Dostala ji od matky.

„S tou uvidíš daleko víc, než jen drobné písmo v knihách a zápiscích.“

Slova matky, která Luně vzácnou věc předávala asi týden před svou smrtí, se rozezvučila v mysli, jako by se vrátila zpět do toho dne.

Jenže duch Vánoc byl pro ni momentálně důležitější než nějaká věc.

Večer, kdy převzala své dárky od otce, se vydala do setmělé pracovny a následně vstoupila do kabinetu, kde se stále nacházel jeho majitel a něco si klidně četl v křesle u ohně.

Zvedl k ní oči.

Přešla beze slova až k němu a podávala mu cosi zabaleného v bílém papíře.

Překvapeně pootevřel ústa.

„Vezmete si to nebo mě tu necháte stát na věčné časy?“

Zmateně převzal malý balíček a neplánovaně se dotkl jejích prstů. Trochu vystrašeně ucukl i s balíčkem k sobě a umně odstranil papír, který halil Lunino vánoční překvapení.

Obracel v rukou malý předmět a nikterak se nebránil překvapenému tónu ve svém hlasu.

„Slečno Láskorádová, máte vůbec ponětí, co to je?“

Neurčitě zakývala.

Podával jí lupu zpět.

„Tohle nemohu přijmout, tím spíš, když její majitel nemá ani ponětí o tom, co vlastní.“

Ruku k němu nenatáhla a naopak ještě o krok ustoupila.

Vstal, aby jí dárek vrátil. On sám pro ni přeci nic neměl a popravdě ho ani nenapadlo, že by mu snad ona něco měla dávat.

Zarazil se a opět znalecky prohlédl předmět, který mu ležel v ruce.

„Je to velice prastarý předmět. Ty kameny představují všechny čtyři elementy. Země, voda, oheň a vítr nebo vzduch, jak chcete. Dle legendy byla tato lupa vlastnictvím samotného Merlina v dobách, kdy se stal největším ze všech čarodějů. Zaklel její schopnost, aby bylo možné s ní hledat ukryté předměty. Které, to se nikde nepíše.“

Znovu otočil lupu a přimhouřil oči.

„Musí to být ona. Vezměte si ji zpět.“

„Měl by člověk vlastnit předmět, jehož hodnotu nedokáže ocenit? Myslím, že Vy byste ji měl mít spíše, než-li já.“

Se zájmem se díval Luně do očí a pak stáhl ruku se vzácným předmětem zpět.

„Nemám, co bych Vám dal. Vyberte si proto sama, co by Vám udělalo radost,“ a opsal rukou místnost, aby jí naznačil, že zde v místnosti může mít to, po čem jen její duše zatouží. Pokud se zde ovšem taková věc nacházela.

Usmála se.

„Nemusíte mi nic dávat.“

Ale přesto po chvilce zamířila směrem k němu.

Neschopen pohybu sledoval, jak se prsty opatrně dotýká jeho rukávu a přitahuje si ho blíž k sobě.

Cítil mravenčení v konečcích vlastních prstů, ale nebránil se.

Zkušeně odepnula manžetový knoflíček a schovala ho do své drobné dlaně.

Ještě okamžik po tom, co bez dalších slov odešla k sobě, stál na místě a díval se nepřítomně před sebe.

 

 

 


Přidej komentář:

Autor:
Komentář:
Odřádkování se zachovává, HTML není povolené
Opiš kód:   Kód je nečitelný, ukaž jiný

Komentáře:

25.12.2011 02:54 Marge

I feel satisifed after reading that one.

03.11.2010 22:06 pimpinela

mám pocit, že tá lupa a tie Lunine sny nejak spolu súvisia :)
To bolo pekné ako si zobrala ako darček ten knoflík. :)

17.10.2010 15:09 Susan

Ty sny budou mít jistě plno významů než jen to že se zdají a Luna pak pláče. A co ta lupa? Hledání věcí? Koho asi bude hledat?
Ten manžetový knoflíček-to bylo pěkné. Takové mile. Celé to bylo pěkné a těším se na setkání s Metličkou.

14.10.2010 21:28 Jana

nádhera honem další

14.10.2010 21:18 Diana

krásna kapča

14.10.2010 20:19 nadin

"Prebuď sa!" "Zamiluj sa!"
To nebude tak ľahké!
Obaja sa tvrdohlavo držia starého, aj keď by im to nové vyhovovalo iste viac. Len o tom ešte nevedia.
Skvelá kapitolka! Zamotávaš to, som zvedavá cez čo ich preženieš, kým pochopia čo je najlepšie.
Ďakujem!!!
PS: Netuším, kto má meniny na Slovensku, nie to v Čechách...
Tak dodatočne, : "Všetko naj, Sara!"

12.10.2010 23:33 Eliška

Npínáš nas!:Dkrása

12.10.2010 23:32 Jarek

Ou..:) moc pěkná kapitola

12.10.2010 23:32 Michaela

Lunu mám strášně ráda je zajímává a svoje:)
moc se mi tahle povídka zamlouvá a líbí

12.10.2010 22:24 Jimmy

Ouuu Sáro Sáro ty si snad buh !
Nebo bohyně?:DČi merlin?:Dkdo ví
no píšeš ůůůžasně!
5 dní ?:D jdu si dělat do kalendáře křížky

12.10.2010 22:22 Michelle

Teda :-O chudák Luna, její stav na mě dělá tošku dojem schizofrenie..
Severusovi na ní hodně záleží, už jen podle jeho reakcí na dopisy :)
a ten konec..Merlinova lupa a ještě dárek od maminky před smrtí a to mu ji jenom tak dá? :-O
ovšem ten knoflíček na konec, ten je nejlepší!!

Saruško, opožděně všechno nejlepší k svátku a díky za super kapitolku!!

12.10.2010 22:15 Leannka

Niečo mi ušlo, alebo to môj mozog v tejto hodine večernej nie je schopní pochopiť?
Manžetový gombík?
Symbol, alebo si Luna robí zbierku?
Mne to dnes teda myslí.

Ja chcem viaaac. Naozaj som čakala, že ho pobozká.
ooch
Netrpezlivo čakám na ďalšiu kapitolu
a ďakujem za túto úžasnú.

Nikdy som Lunu ,moc nemusela, ale tvoju Lunu zbožňujem

12.10.2010 21:37 Kata

oooo luna je super

12.10.2010 20:36 SaraPolanska

elu si vyžádala extra odpověď, tak se pokusím jí vyhovět.
No, vzhledem k tomu, že mě tlačí čas a dítě :-D tak snad omluvíš zkráceninu. Rozhodně jsem se u tvých komentů skvěle bavila a zároven zažila dežaví, neb jsem jeden koment četla dvakrát :-D K osmé kapitole ti píšu toliko:
Laser mě zabil :-D potřebuje vyhladit vrásky myslíš? :-D
Mokrá.. ty moc dobře víš, jak to myslím :-d a ikdyby se počůrala, tak co jako :-D
Ano drahý Merline, jsi tam :-D :-D
Musím to zkrátit. Prostě nemám kdy teď a ty bys mě zabila, kdyby nebylo alespoň něco. Moc ti za dlouhé a vyčerpávající komentáře děkuji, moc si toho vážím!

12.10.2010 20:08 Uršula

kkrásné skvělé

12.10.2010 20:06 anny

nejlepší povídka

12.10.2010 15:34 miriabar

Fuha, ten záver bol...no napätie by sa dalo krájať :D:D:D Ale naozaj si vybrala dobrý darček :D A tie Lunine sny sú naozaj zvláštne...som zvedavá, do koho sa asi tak zamiluje O:) Ďakujem za novú kapitolu, tešíííím sa na pokračovanie, aj keď nemude skôr ako za 5 dní...ja si počkám :D:D:D

11.10.2010 23:18 Chavelierka

Cože????? Za pět? To nám závislým neuděláš?
Iraská skupina? Nightwish? :D
Do prkna do prkna do prkna, já to prošvihla, já ti toho devátého plánovala napsat :(
Hele já si vždy nejprv přečtu kapču než ji začnu mrvit komentem a já ti proto musím napsat jen aaaach, ale to by ti asi nestačilo, takže tady to máš ;)

se mu rozeběhlo po obličeji … nevěřte, že to byly paprsky :D
„pššš, ať ho nezbudíte, zabalte ho u Merlina Chave musíš dělat takovej bordel, Saru né netrhej mu knoflíčky, wixie ehm máme ho do deky zabalit né pod ni nakukovat…“ elu komanduje u lůžka spícího profesora:D
Teprve teď, když se rozkoukal, si všiml čtyř nevinně se tvářících dívek :D
Dnes jsem stávala naprosto stejně s tím rozdílem, že mě se mozek neprobral :D
Otevřel starou mosaznou kličku na okně, ven se vyvalila oblaka páry, měl by přestat tolik topit :D
Nevim proč, ale hrozně se mi líbilo, jak si popsala co má na stole. Znělo to tak nějak realisticky.
„To nám to krásně začíná,“ že jo taky se mi Sařina povídka líbí :D
Převlékl si zmuchlané šaty, popis toho striptýzu prosíííííííííím :D
Zapnul si manžetové knoflíčky a schoval je pod černý cíp kabátce. Och ich ach
Skřítci to dnes s vynášením odpadků budou mít snadný :D
Jééé ten sen byl boží, ani jsem nedýchala
Přiznej to, že ten hlas patřil Sevovi.
Co když se její duše uvězněná v dospělém těle nedokáže sloučit a ona v tom těle umírá? Wau to je geniální nápad
Já čekala jestli ji v koupelně nepřekvapí náš bručoun a ono nic, tak příště :D
Bylo půl deváté ráno, a on řekne do večeře cccééé
Přivřel oči a svým rentgenovým pohledem se snažil vyčíst co nejvíc. Chave by se pod tím pohledem dobrovolně svlékla :D
„Doufám, že neseš dobré zprávy.“ Nezdržuj, co píše?
Hík hík a stejně mi Metlička inponuje, ten dům zaručeně najdu :D
zarazil se, „do původního stavu.“ :D :D :D
Vynechal zbytečné informace a šel prostě k jádru věci. Ano jen tak ho milujem ;)
„Severusi, Sedalius na ní může chtít něco otestovat. Třeba nějaké jedy? muhehehe
Severus ho začínal podezírat v praktikování nějaké jemu neznámé magie, říkejme tomu třeba wo doo :D
Zaťukal, i když alespoň svým výrazem zavřeným dveřím demonstroval, co si o takovém jednání ve svém vlastním příbytku myslí. :D já si představila jak se na ty dveře kcichtí :D
zaklepal tak silně, že do dveří udělal pěknou díru :D
Třeba mohla… by mohla být zas nahá? :D
Hík hík to je úžasný, jak ho neustále vyvádí z míry
Další dokonalý sen, kam na ně chodíš?
„Zamiluj se!“ rozkaz šéfe! Do Seva? Stalo se! ;)
„S tou uvidíš daleko víc, než jen drobné písmo v knihách a zápiscích.“ Tu vyráběl sám Q :D
Achjo týden před smrtí chudinka
Překvapeně pootevřel ústa. V tom nečekaně vběhla Chave a narvala mu díky příležitosti jazyk až do krku :D
„Vezmete si to nebo mě tu necháte stát na věčné časy?“ pokud to vydržíte tak stujte :D
To já bych věděla co by mi mohl dát…
To si děláš pr… že to je to co to je když je to co říká že to je? A ona mu to jen tak dá? Dáš to sem
„Měl by člověk vlastnit předmět, jehož hodnotu nedokáže ocenit? To řekla přesně
„Nemám, co bych Vám dal. Vyberte si proto sama, co by Vám udělalo radost,“ a opsal rukou místnost, aby jí naznačil, že zde v místnosti může mít to, po čem jen její duše zatouží. Jako tohle udělat mě tak si ho zabalím do koberce jako chytrá horákyně a mizím :D
Ale přesto po chvilce zamířila směrem k němu, aby ho znásilnila ano Luno jdi na to děvče :D
Knoflíček? Fikané, ale já tě Saru vidím, vrať ten mnoholičňák :D

Wáááááá tak tahle se ti vážně povedlo. Nemám slov. Tohle bych chtěla někdy umět, přikovala si mě na židli, vryla slova pod kůži. Skvostné velkolepé úchvatné a všechna další superlativa na která si jen vzpomeneš

11.10.2010 22:39 IVa

och ná večer krásna kapča na dobrou noc moc dekuju

11.10.2010 22:38 Aja

krása

11.10.2010 22:38 Anetka

:DOMLOUVÁM SE:DNEJAK MI TO VYPADLO TY DATUMY:D
jinak nadherna kapitolka..tenhel pár je vbelice zajimavy tesím se na dalsí

11.10.2010 22:37 Olivie

skvělé ti dva jsou dookonalí

11.10.2010 22:30 elulinek

Tak. Kapitola číslo tři.
Líbí se mi montáž. Moc pěkně narafičené.
Neobyčejně obyčejně, líbí se mi, žes to použila ;-)
„Slečno Láskorádová, čekáte snad na další úplněk, nebo proč zíráte na to, jak se Vám lektvar Úslužnosti pálí těsně před dokončením?“ – zadušena hltem kávy =D =D
Hasky pěkně si to natřeli těmi latinskými úslovími. Sem si vzpomněla, že sem to už četla, když sem byla v Německu. Tu třetí kapitolu určitě, jak dál, to nevím. Vím, že mě pobavil Severusův bylinkový čaj =D
Budu muset být vzorná studentka a ještě dnes se dát do úkolu do dějepisu. Téma „Co by se stalo, kdyby…“ kupříkladu kdyby se nenarodil Hitler. No nádhera. Sem si vybrala „…kdyby se nenarodil Ježíš“ Třeba to profesora zaujme. Respektive, třeba se mi to povede napsat na 400 slov.

Kapitola čtvrtá
Jsem ráda, že i přes počáteční skepsi v úvodu téhle kapitoly ses dopracovala k pozitivnímu závěru. Mrzí mě, že Ti nebylo dobře a doufám, že už je to lepší.
Ano. Mě se taky blíží zkoušky, což? Už jen dva měsíce.
Jsem ráda, že jsi Luně nechala její originální jméno. České „Lenka“ mi přijde nedůstojné.
Bonton v diskuzi… to mi připomíná jednu historku, co mi vykládal otec. Nebudu to sem psát, bylo by to na dlouho, ale myslím, že se mnou by Severus rozhodně diskutoval rád, i kdybych neuměla bradavický dějiny =D =D
Neměl byste to vědět? – proč mám pocit, že tenhle podmiňovací způsob se Severusovi nebude líbit…
Hádám, že se Severus v Lunině odpovědi dost ztratil, já ji musela číst dvakrát plus znova jeho otázku, abych vlastně pochopila, co mu říká =D
ohodnocení, které by jí pomohlo získat místo na jedné z univerzit, kam se chystala. – jo holka na univerzitu ser, je to těžký jako prase
Doufal v protest, protože – byl děsně osamělý za těchto dlouhých zimních večerů =D =D
Nemohl se ovládnout a – tak si ucvrknul do kaťatů
jeden Nebelvír se Zmijozelkou ho pronásledoval v nočních můrách ještě dlouho poté. – jo to jsou ty nespoutaný fantazie
Ve společenské místnosti již před večeří stála spousta kufrů. – KRADEME!!!!!
Až se bude vracet od Snapea, ke kterému jde rovnou z večeře, - nabije si držku, ale taky si pěkně naplní kapsy
Pokud se ovšem nevrátí po kouskách. To by pak bez problémů prošla. =D =D
Snape také večeřel, ale odešel asi v půlce jídla. - ranní nevolnosti
Všimla si jeho rentgenového pohledu, ale ona svůj výraz nikterak nezměnila. – neměla důvod stydět se za své černé krajkové prádlo
No hasky, Lůna ho pěkně přečůrala, když si lokla. Líběj se mi tvoje vlastní názvy a zvířátka ;-) už se těším, jak dopadne její lektvar, proto letím na další kapitolu (poznámka v závorce pdo čarou- bude sex? =D protože mě něco chybí a čokoláda to nebude. Ani cigarety, káva, nebo alkohol a jiné podobné vitamíny či ionty... )

Kapitola pět
Líbí se mi montáž. Jako by Luna hleděla s nadějí do toho světýlka z hůlky.
Spolkla stále teplou tekutinu a pozorovala své ruce. – tak mě napadá jedno sprosté úsloví – „Od rána jsem neměla nic teplýho v hubě.“ Já říkala, že mi něco chybí…
Hm, to by mě zajímalo, jestli Severus promyslí, co vlastně vidí, když před ní teď hodil ty papíry
Musel uznat, že i když je divná, jednou určitě nebude mít nouzi o nápadníky. – elu uznala, že i když je Severus divný, je přitažlivý a o ženy rozhodně nouzi nemá. A už to budou dva roky.
krásně divná. – to se mi líbí
„Jste stále má studentka, bez ohledu na to, co vypijete, slečno.“ – škyt- takže jsem – škyt – litr absinthu – škyt - klopila zbytečně? Kruci- škyt
Proč mám pocit, že to Lůně zůstane na delší dobu, tohlencto…
JÁ TO ŘÍKALA, ŽE JÍ TO ZŮSTANE!!!! Dej sem šestku

11.10.2010 22:30 elulinek

Tak. Kapitola číslo tři.
Líbí se mi montáž. Moc pěkně narafičené.
Neobyčejně obyčejně, líbí se mi, žes to použila ;-)
„Slečno Láskorádová, čekáte snad na další úplněk, nebo proč zíráte na to, jak se Vám lektvar Úslužnosti pálí těsně před dokončením?“ – zadušena hltem kávy =D =D
Hasky pěkně si to natřeli těmi latinskými úslovími. Sem si vzpomněla, že sem to už četla, když sem byla v Německu. Tu třetí kapitolu určitě, jak dál, to nevím. Vím, že mě pobavil Severusův bylinkový čaj =D
Budu muset být vzorná studentka a ještě dnes se dát do úkolu do dějepisu. Téma „Co by se stalo, kdyby…“ kupříkladu kdyby se nenarodil Hitler. No nádhera. Sem si vybrala „…kdyby se nenarodil Ježíš“ Třeba to profesora zaujme. Respektive, třeba se mi to povede napsat na 400 slov.

Kapitola čtvrtá
Jsem ráda, že i přes počáteční skepsi v úvodu téhle kapitoly ses dopracovala k pozitivnímu závěru. Mrzí mě, že Ti nebylo dobře a doufám, že už je to lepší.
Ano. Mě se taky blíží zkoušky, což? Už jen dva měsíce.
Jsem ráda, že jsi Luně nechala její originální jméno. České „Lenka“ mi přijde nedůstojné.
Bonton v diskuzi… to mi připomíná jednu historku, co mi vykládal otec. Nebudu to sem psát, bylo by to na dlouho, ale myslím, že se mnou by Severus rozhodně diskutoval rád, i kdybych neuměla bradavický dějiny =D =D
Neměl byste to vědět? – proč mám pocit, že tenhle podmiňovací způsob se Severusovi nebude líbit…
Hádám, že se Severus v Lunině odpovědi dost ztratil, já ji musela číst dvakrát plus znova jeho otázku, abych vlastně pochopila, co mu říká =D
ohodnocení, které by jí pomohlo získat místo na jedné z univerzit, kam se chystala. – jo holka na univerzitu ser, je to těžký jako prase
Doufal v protest, protože – byl děsně osamělý za těchto dlouhých zimních večerů =D =D
Nemohl se ovládnout a – tak si ucvrknul do kaťatů
jeden Nebelvír se Zmijozelkou ho pronásledoval v nočních můrách ještě dlouho poté. – jo to jsou ty nespoutaný fantazie
Ve společenské místnosti již před večeří stála spousta kufrů. – KRADEME!!!!!
Až se bude vracet od Snapea, ke kterému jde rovnou z večeře, - nabije si držku, ale taky si pěkně naplní kapsy
Pokud se ovšem nevrátí po kouskách. To by pak bez problémů prošla. =D =D
Snape také večeřel, ale odešel asi v půlce jídla. - ranní nevolnosti
Všimla si jeho rentgenového pohledu, ale ona svůj výraz nikterak nezměnila. – neměla důvod stydět se za své černé krajkové prádlo
No hasky, Lůna ho pěkně přečůrala, když si lokla. Líběj se mi tvoje vlastní názvy a zvířátka ;-) už se těším, jak dopadne její lektvar, proto letím na další kapitolu (poznámka v závorce pdo čarou- bude sex? =D protože mě něco chybí a čokoláda to nebude. Ani cigarety, káva, nebo alkohol a jiné podobné vitamíny či ionty... )

Kapitola pět
Líbí se mi montáž. Jako by Luna hleděla s nadějí do toho světýlka z hůlky.
Spolkla stále teplou tekutinu a pozorovala své ruce. – tak mě napadá jedno sprosté úsloví – „Od rána jsem neměla nic teplýho v hubě.“ Já říkala, že mi něco chybí…
Hm, to by mě zajímalo, jestli Severus promyslí, co vlastně vidí, když před ní teď hodil ty papíry
Musel uznat, že i když je divná, jednou určitě nebude mít nouzi o nápadníky. – elu uznala, že i když je Severus divný, je přitažlivý a o ženy rozhodně nouzi nemá. A už to budou dva roky.
krásně divná. – to se mi líbí
„Jste stále má studentka, bez ohledu na to, co vypijete, slečno.“ – škyt- takže jsem – škyt – litr absinthu – škyt - klopila zbytečně? Kruci- škyt
Proč mám pocit, že to Lůně zůstane na delší dobu, tohlencto…
JÁ TO ŘÍKALA, ŽE JÍ TO ZŮSTANE!!!! Dej sem šestku

11.10.2010 22:29 elulinek

Kapitola šestá
Tak blahopřeju Ti, i když opožděně, k tvému výročí ve FF ;-)
Linkini, kultovka
„Podívejte se..d-dejte, co se to-to jste udělal Vy?“ =D =D kriste úplně slyším jak říká to finální VY a doufá, že to řekne všechno =D
„Mě nenapadlo, že budete mít ve svém inventáři něco, co by mi mohlo ublížit.“ – je blbá? To bylo nachystaný na Pottera
„Váš problém? To je všechno, co teď jsem? Problém?“ – hele, blém. Takhle říkáme „našim“ chlapům s Chave, jsou to naši blémové =D
„Severusi, na tohle bude zapotřebí trocha čaje, prosím, posaďte se.“ – už teĎ se mi chce čůrat
letmý dotyk naivity – top se mi líbí
a rytíři kulatého stolu sedí a mlčí
On se tomu směje. – vskutku zcela očividně *láme se tu smíchy*
Brumbál a školní tresty. No to mi naser co citronovýho čaje a zamíchej to Bellinou hůlkou
„Odmítám dělat chůvu téhle střelené koze!“ – odmítám dělat střeštěnou kozu téhle chůvě!
Jeho pohled bude Brumbála ještě dlouho strašit. – Minerva mu ráda půjčí svoje tena vložky
Ticho ho doslova mlátilo po zátylku – líbí se mi
Ušetří Vám to spousty mozkových buněk při vztekání, až budete muset na půl dne skousnout přítomnost dalšího polootráveného studenta! – muhahahahahahahaha
Plameny je pohltily a já jdu pohltit další kapitolu

Kapitola sedmá
V komoře je ženská! – to se mi líbí!
Tu montáž už jsem někde viděla. Neukazovalas mi ji už?
Snape najde vhodný postup pro to, abys byla jako dřív. – celej žhavej a nakřivo
který toho očividně také začínal mít plnou bradku =D =D =D
hasky jí tam Severus vpálil =D škod, že nebyl úplně nahá =D jo moment, to jsem u PWP, těsně vedle… někdo tu říkal, že mu něco chybí…
Rozhodl se zajít do sovince – sem četla slivovice
Ty jména mistrů mě vážně pobavily =D metlička =D
nádherný paradox – líbí se mi
zříte =D =D výborně
a já čekala, že se pohladí přes prsa, aby to byla větší prdel =D
určitě mu vyschlo v krku, je mi to jasný
je dobře, že ho provokuje. DO NĚJ!!!
Sem s osmičkou

11.10.2010 22:29 elulinek

Kapitola osmá
Za pět dní? Mě trefí šlak
elu to chápe, že jeden člověk nemůže být dvakrát, jenom nechápe, proč jí to říkáš. Děkuji za věnování
Vzbudilo ho světlo slunečního paprsku, které – na něj luna svítila ze svého suprkůl nové laseru
„Udělej pro mě něco...,“ hluboké šeptání uvnitř její hlavy, ten hlas byl povědomý, „probuď se!“ – rozpouštím se
Byla úplně mokrá – ehm, ehm
bránila její duši dýchat- líbí se mi
nádech dva tři otevřít dopis výdech dva tři
metlička se Severusem pěkně zametl, že chce osobní mýting
Kdy odjíždíte? To mají jako líbánky? Beze mě? Pche
To by mě zajímalo, proč v tý komoře uklízí, když stejně jede pryč =D
Dárek od Luny padl severusovi do lůna. Jak ho pánbůh (merlin, ukazuje na sebe) stvořil
Dle legendy byla tato lupa vlastnictvím samotného Merlina – takže mi to šlohli, já to říkala!!!
Manžetovej knoflíček? Barva? Rozměry? Matroš? Cena? Kde ho seženu? Ale co, jsem Merlin, za tu lupu jí to šlohnu!!!
Výborně, skvěle, úžasně jsi mi zamotala hlavu. Děsně mega hodně se těším na další kapitolu a doufám v nějakou erekci =D
A teď, pokud dobolíš, se odebírám do věčných lovišť, neb padám držkou na tlamičku
Působivé, jako vždy ;-)

11.10.2010 21:37 Míša

Krásné:) doufám, že jim Metlička aspoň trošku pomůže:)
Vzala si manžetový knoflíček, to je roztomilé:D
Těším se na další:)

11.10.2010 21:22 zuzule

Extra tajnej lektvarista, by mohl být pořádně nachytřenej. :) Má zajímavý sny, ale ten konec mě dostal. Myslím, že bude stát na místě ještě týden. :) Knoflíček... no, já zas dostala těsnění, že :D

11.10.2010 21:12 SaraPolanska

Díky za komentáře, škoda, že svou délku zkracujete, zatímco já se potím nad delší kapitolou :-D každopádně jsem ráda za všechno, co mi od mých milých čitatelek stránky ukážou a knoflíček na konci - jsem velice ráda, že se to líbí :-) na pusinky a nějaké sbližování si ještě počkáte, tady jsem je k sobě jen tak nepustila :-D ovšem pády na zem a podobné patálie budou dříve :-D :-D :-D

11.10.2010 21:03 Zuzana

Druhá :D

11.10.2010 21:03 Zuzana

Jééé, ja som rozplynutá z toho krásneho konca. Myslela som si, že ho pobozká, ale Ty si nesklamala (teda nie že by bol bozk sklamaním,ale bolo by to ešte skoro) a ona mu odopla "knoflíček" Ja milujem túto poviedku. Saruška, ešte raz Ti prajem k Tvojim uplynulým meninám všetko krásne, Je mi ľúto, že som to zmeškala. Ja si spomeniem len keď mám niekoho v mobile ako pripomienku ááá odpusť.

11.10.2010 19:29 Lyra

Hej, tak to je super! Tak dostal lupu na hledání stracených věcí - copak to bude? Nebo kdo? :-)

11.10.2010 19:12 Lyra

První